Služby Centra kybernetické bezpečnosti

Centrum kybernetické bezpečnosti (AC CSC) vzniklo ve společnosti AUTOCONT jako jednotné centralizované místo pro řešení otázek týkajících se kybernetické bezpečnosti. Především pro komerční firmy a veřejnoprávní instituce poskytuje služby pokrývající činnost bezpečnostního týmu, který by měla mít každá společnost či organizace, která je připojena do kybernetického prostoru.

Charakter poskytovaných služeb zahrnuje oblasti jako je informační servis, prevence, vzdělávání, konzultace a implementace procesně-organizačních a technologických opatření, tvorbu koncepčních a strategických dokumentů a také proaktivní a reaktivní činnosti spojené s provozem vlastního Security Operations Centra (AC SOC).

Záujem ?