Systémy riadenia bezpečnosti

Bezpečnostný dohľad je základným nástrojom pre zvládanie kybernetických hrozieb. Hlavnou úlohou je "viditeľnosť" bezpečnostných udalostí, ktoré umožňujú predchádzať kybernetickým incidentom.

Nástroje, procesy

Bez nasadenia sofistikovaných nástrojov, správneho nastavenia procesov, nastavenia zodpovedností a eskaláciou nie je možné kybernetické bezpečnostné incidenty rozpoznať, nieto im predchádzať.

Kvalitný bezpečnostný dohľad

Pre kvalitný bezpečnostný dohľad je zásadné, ako v ňom dochádza k zberu, ukladaniu a následnej analýze nazbieraných dát. U niektorých auditných záznamov môže byť požadované, aby boli archivované v súlade s politikou uchovávania záznamov alebo vzhľadom k požiadavkom na zhromažďovanie a uchovávanie dôkazov, podľa platnej legislatívy, pre prípadnú neskoršiu analýzu forenzného charakteru.

Chcete viac informácií?