Webové a portálové riešenia

Ľahká a efektívna podpora spolupráce a zdieľania informácií medzi zamestnancami, partnermi a zákazníkmi. Rýchle vyhľadanie informácií a presné rozhodovanie. To je krátke vymenovanie benefitov, ktoré prinášajú webové a portálové riešenia. Pri komunikácii prostredníctvom týchto riešení je kľúčová kvalita vykonania. Vďaka skúsenostiam s realizáciou mnohých projektov a získaným certifikáciám k platformám Kentico a SharePoint sme ideálnym partnerom v oblasti tvorby sofistikovaných webových stránok, intranetových a extranetových portálov, e-commerce B2B či B2C riešení.

Nad platformou Microsoft SharePoint ponúkame aj vlastnú osvedčenú sadu SharePoint orientovaných aplikácií pripravenú k okamžitému nasadeniu. Špecializujeme sa tiež na komplexné a rozsiahle migračné projekty. 

Intranetové portály

Premýšľate ako v rámci organizácie efektívne podporiť spoluprácu medzi pracovníkmi? Riešite ako jednoducho a bezpečne zdieľať dokumenty? Hodláte elektronizovať procesy v organizácii?

Máme elegantné, jednoduché a účinné riešenia v podobe intranetových portálov. Vďaka riešeniam na princípe Intranetu, podporeného sadou osvedčených a jednoduchých miniaplikácií, získate nástroj pre bezpečné zdieľanie informácií a dokumentov naprieč organizáciou. Intranet sa stane prostredím, kde vaši zamestnanci získajú potrebné informácie pre výkon činnosti, kde bude umožnená komunikácia a interakcia k daným témam a vďaka sade miniaplikácií podporíte a uľahčíte výkon každodenných úkonov. Celé riešenie je realizované užívateľsky prívetivou formou, čo umožní jeho ľahké prijatie v spoločnosti a rýchly proces zaškolenia v oblasti obsluhy a práce s Intranetom a miniaplikáciami.

Extranetové portály

Hľadáte cestu jednoduchej a rýchlej výmeny informácií s vašimi partnermi a spolupracovníkmi? Potrebujete vhodne nastavený komunikačný kanál a prostredie pre bezpečnú prácu s údajmi ako sú zmluvy, objednávky atď.? Vhodným riešením sú extranetové portály. Zákazníkom aj partnerom poskytuje tento druh portálov osobný priestor pre prístup k údajom a pre vyjadrenie dôležitých podmetov. Ako B2B nástroj predstavujú extranetové portály dôležitú službu pri výmene dát s distribútormi, dodávateľmi, externými obchodníkmi apod.

Dokážeme významne prispieť skúsenosťami a predpripravenými riešeniami na osvedčených technológiách. Naše portálové riešenia umožňujú tvorbu efektívneho komunitného webu pre vašich zákazníkov a integráciu s back office, ktorú ocenia predovšetkým obchodní partneri.

Publikačné systémy (CMS)

Webové stránky sú kľúčovým bodom v komunikácii s koncovými zákazníkmi a užívateľmi. Správne vyvinutý a nasadený web, s praktickým a atraktívnym dizajnom, často rozhoduje v tvrdom konkurenčnom boji o úspechu vašich produktov a riešení. Pokiaľ hľadáte vhodné riešenie a musíte jednoducho a flexibilne reagovať úpravami webu na meniace sa podmienky na trhu, ale neviete programovať, máme alternatívu priamo pre vás.

Základom našich webových riešení sú systémy pre správu obsahu (CMS - Content management systems). Vďaka nim môžete ľahko spravovať obsah webu bez predchádzajúcej znalosti akéhokoľvek programovacieho jazyka. Z dostupných CMS vyberáme vždy tie najpokročilejšie. Radíme sem predovšetkým redakčný systém Kentico, ktorý predstavuje celosvetovo používanú platformu pre rýchly vývoj jednoduchých webových stránok aj komplexných portálov. Sme schopní pokryť oblasti ako optimalizáciu portálu pre mobilné zariadenia, online marketing alebo integráciu so sociálnymi sieťami.

E-commerce riešenia

Potrebujete vybudovat efektívne e-commerce riešenia, ktoré zaistia prísun nových zákazníkov a umožnia si ich udržať a rozvíjať s nimi nadväzujúcu komunikáciu? Naše riešenia staviame na dôvere zákazníka v daný elektronický obchod. Maximálnou snahou je vytvoriť z návštevníka webu zákazníka, ideálne stáleho či pravidelne nakupujúceho. Nezaoberáme sa pri tom iba technológickou časťou.

Základom je priviesť na web dostatočný počet návštevníkov. Avšak vysoká návštevnosť sama úspech nezaručí. Je nutné návštevníkom ponúknuť dobrú ergonometriu webového portálu, intuitívnosť ovládania a výbornú navigačnú architektúru. V kombinácii s moderným dizajnom dôjde k budovaniu pocitu dôvery a zvýšeniu pravdepodobnosti kúpneho rozhodnutia. Celé riešenie staviame na stabilnom redakčnom systéme, ktorý okrem jednoduchej správy obsahu umožňuje testovanie úspešnosti vybraného usporiadania webových stránok či je vhodnejší iný model.

Digitálna obchodná stratégia

V živote i v biznise je vždy dobré vedieť, kam smerovať. Dlhodobo vnímame digitalizáciu obchodných procesov ako konkurenčnú výhodu úspěšných firiem. Správne nastavenie a využitie nových možností odbúra manuálnu prácu a výrazne zvýši efektivitu. Používame globálne úspešnú digitálnu technológiu Sitecore Experience Platform s nástrojmi pre segmentáciu užívateľov, profilovanie obsahu naprieč komunikačnými kanálmi či marketingovú automatizáciu.

Zverte digitálnu obchodnú stratégiu do rúk našich špecialistov. Spoločne s Vami nastavíme obchodné ciele a navrhneme vám cestu, ako ich vďaka digitalizácii dosiahnúť. Uskutočníme analýzu všetkých fáz nákupného procesu (customer journey) a spoločne nájdeme riešenie, ako osloviť nielen zákazníkov, ktorí váš produkt potrebujú, ale aj tých, ktorí o ňom zatiaľ len premýšlajú.

Chcete viac informácií?