Outsourcing prevádzky koncových zariadení

Kompletná starostlivosť o osobné a prenosné počítače vrátane programového vybavenia v nich, o tlačiarne a ostatné pripojené zariadena, prípadne zdieľané prostredníctvom počítačovej siete (napr. skenery, smartphony, tablety.)

Ciel

Cieľom je poskytnúť zákazníkovi možnosť využívať a riadiť službu s jasne definovanými kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi parametrami a cenou, ktorá bude presne zodpovedať podnikateľským potrebám.

Prínosy

Medzi prínosy patrí spriehľadnenie nákladov na prevádzku ICT a možnosť ich plánovania, garancia dostupnosti prostredia koncových zariadení a doba riešenia incidentov či zaistenie presného prehľadu o úrovni poskytovaných služieb. Ďalej tiež externé personálne zabezpečenie a umožnenie úspory personálnych a mzdových nákladov.

Chcete viac informácií?