Podnikové aplikácie

Portfólio AUTOCONTu pre oblasť aplikácií je veľmi široké. Zahŕňa vlastný mzdový a personálny informačný systém MAGMA HCM, podnikové informačné systémy (ERP), systémy pre personalistiku a mzdy (PAM), systémy pre riadenie projektov a procesov (EPM) aj pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Všetko dopĺňajú dátové sklady, Business Intelligence, digitalizácia, správa a riadenie dokumentov, webové a portálové riešenia aj mobilné aplikácie.

Praktické skúsenosti z mnohých projektov viedli k vytvoreniu širokého spektra odborových riešení. Hlavný cieľ zákazníkov je vždy rovnaký – dosiahnuť automatizáciou procesov vyššiu efektivitu, úsporu nákladov a vyššie výnosy. Úlohou AUTOCONTu je navrhnúť optimálnu cestu a prostriedky, a spoločne so zákazníkom uviesť navrhnuté riešenie do života.