Dáta a Business Intelligence

Business Intelligence (BI) umožňuje vyťažiť z dát v podnikových aplikáciách prehľadné informácie pre správne rozhodovanie na všetkých úrovniach organizácie. Rozsah riešenia závisí na stanovených cieľoch a požiadavkoch - najskôr môžete implementovať základnú funkčnosť a s rastúcimi požiadavkami riešenie ďalej rozširovať. Rýchlosť a dostupnosť informácií môže byť umocnená použitím mobilných analytických aplikácií, ktoré vďaka vhodnej vizualizácii umožnia správne interpretovať výstupy kdekoľvek a kedykoľvek. S riešením BI budete môcť ľahšie vyhodnocovať výkonnosť firmy, optimalizovať procesné náklady, lepšie rozpoznávať významné trendy v chovaniu zákazníkov, identifikovať nové príležitosti a správne cieliť obchodné úsilie.

Dátové sklady a dátové projekty

V oblasti konsolidácie dát, analýzy, návrhu a implementácie dátových skladov poskytujeme komplexné služby. Pomáhame efektívne získať pravdivú, agregovanú informáciu pre zlepšenie podpory strategického, taktického aj operatívneho rozhodovania. Riešenie na mieru sme schopní budovať spoločne so zákazníkmi z verejnej správy, výroby, obchodu či z ďalších oblastí.

Naše znalosti a služby vám pomôžu konsolidovať a čistiť dáta z najrôznejších zdrojových produkčných systémov, navrhovať vhodnú štruktúru analytických dát, definovať správnych výkonnostných ukazovateľov, efektívne vytvárať a umožniť zdieľanie pravidelných manažérskych reportov, výkazov či operatívnej analýzy, aby ste v procese rozhodovania získali správne informácie. Práve schopnosť efektívne a rýchlo prekladať prevádzkové dáta na analytické informácie a z nich vytvárať podklady pre rozhodovanie, sú kľúčové pre zlepšenie chodu organizácie, optimalizáciu procesov, identifikáciu nových príležitostí a úspechu pri oslovovaní vašich zákazníkov.

Business Intelligence

Napriek tomu, že sa možnosti reportingu a analýz v moderných informačných systémoch zlepšujú, stále má zmysel uvažovať o plnohodnotnom BI riešení. Zavedenie BI je v našom podaní ľahkou a rýchlou záležitosťou vďaka predpripravenému riešeniu AC ProBI.

Do riešenia AC ProBI sme vložili skúsenosti z veľa úspešných projektov. Riešenie je možné použiť nielen spolu s informačnými systémami Microsoft Dynamics, ale aj s radom ďalších systémov. Obsahuje robustný dátový sklad a tým zvyšuje výkon umožňujúci riešiť pokročilé kalkulácie a spojuje dáta z viacerých firiem, databáz aj externých systémov a zdrojov. AC ProBI v základe pokrýva kľúčové oblasti podnikových procesov, t.j. predaj, nákup, zásoby, financie, pohľadávky a záväzky. Vďaka riešeniu AC ProBI môžete využívať výhody kvalitného BI takmer okamžite, bez zdĺhavého projektu implementácie. Skutočné možnosti AC ProBI vám môžeme ukázať nad dátami z vášho systému.

Umelá inteligencia (AI)

V rámci pokročilej analýzy dát využívame umelú inteligenciu k tomu, aby sme vedeli odpovedať na zložité otázky, našli skryté závislosti v procesoch a poskytli vhodné informácie správnym ľuďom a rolám v spoločnosti. Zložitými otázkami sú napríklad:

Čo máme urobiť pre to, aby sme vyrábali viac kusov výrobku za mesiac? Akú veľkú máme mať poistnú zásobu v rámci produktového portfólia? Aký máme očakávať dopyt, aby sme vhodne nastavili plán výroby? Čo máme urobiť pre to, aby sa nám zvýšila kvalita výrobkov? Ako skrátiť časový úsek pri zmene výroby/výrobku? Čo máme predávať na našich predajniach a v akom množstve? Ako optimalizovať skladové zásoby?

Sila umelej inteligencie spočíva nielen v schopnosti na podobne zložité otázky odpovedať, ale aj vytvárať predikcie vývoja určitého chovania na základe aktuálnych a historických dát. Nasadenie umelej inteligencie v rámci pokročilej dátovej analýzy vám môže tiež získať potenciálny náskok oproti konkurencii.

Chcete viac informácií?