Digitalizácia dokumentov

Úspešne pomáhame zákazníkom ľahšie a rýchlejšie vykonávať činnosti vzťahujúce sa k práci s faktúrami, zmluvami, objednávkami, špecializovanými dokumentmi, ich elektronizáciou a obehom. Digitalizáciou rozumejme súbor technologických krokov zaisťujúcich vstup dokumentu (najčastejšie v papierovej podobe) a dát do systému elektronickej správy. Kľúčové sú dve oblasti - získanie dát a ich vyťaženie. Medzi výhody digitalizácie patrí ľahké hľadanie dokumentov, klasifikácia a ich bezpečné uloženie. V elektronickej podobe sú dokumenty prístupné kedykoľvek v reálnom čase. V oblasti digitalizácie dokumentov disponujeme značnými skúsenosťami u malých, stredných aj veľkých organizácií naprieč odvetviami.

End-to-end digitalizácia

Každý z nás sa stretáva v pracovnom procese s množstvom dokumentov, ktoré sú nevyhnutné pre výkon pracovnej činnosti a ktorých ľahké spracovanie, prehľadná evidencia a dohľadateľnosť sa stávajú kľúčom k odvedeniu práce načas a v požadovanej kvalite.

Ponúkame ucelené modulárne riešenie, nesúce názov End-to-end digitalizácia a pokrývajúce celý životný cyklus dokumentu od zberu, cez úpravy, až po konečné uloženie a archiváciu. V rámci jediného komplexného riešenia je zaistené skenovanie papierových dokumentov, ktoré sú následne podrobené úpravám pomocou kvalitného softwaru. Akonáhle sú dokumenty prevedené do elektronickej podoby, je možné vykonávať činnosti typu: ostrenie alebo orezanie obrazu, klasifikácia dokumentov podľa jednotlivých druhov (faktúry, formuláre…) a vyťažovanie informácií. V poslednej fáze komplexného digitalizačného riešenia je venovaný dôraz na uloženie a archiváciu dokumentov. S ohľadom na aktuálne trendy ponúkame ukladanie do systému Microsoft Sharepoint alebo IBM FileNet.

Biometrický podpis

Biometrický podpis, ako moderná technológia, otvára možnosti spoločnostiam, ktoré chcú vhodne urýchliť a spríjemniť jednanie so svojimi koncovými zákazníkmi a partnermi, a rovnako zvýšiť zabezpečenie tejto komunikácie. Biometrickým podpisom rozumieme digitálny podpis, ktorý vznikol nasnímaním vlastnoručného podpisu a obsahujúci statické aj dynamické (biometrické) vlastnosti podpisu.

Umožňuje redukovať množstvo listinných dokumentov a urýchľovať procesy. Jeho zavedením sa znížia náklady na tlač, archiváciu a digitalizáciu papierových dokumentov, ktoré sú v elektronickej podobe k dispozícii kedykoľvek a komukoľvek, kto k nim má mať prístup. Dokument podpísaný biometrickým podpisom je jednoznačne spojený s identitou podpisujúcej sa osoby. Klesá možnosť podvodného jednania, napríklad zmeny v podpísanom dokumente nie sú možné. Odpadá potreba listinnej archivácie, informácie z elektronických dokumentov je možné efektívne vyťažovať pomocou špeciálnych nástrojov.

HW

V rámci oblasti digitalizácie sa špecializujeme aj čisto na dodávky vybraného hardvéru. Typicky sa jedná o oblasť skenovania, v podobe skenerov do veľkosti A3 (ale aj väčšie formáty) či iného špecializovaného HW. Pri nadobúdaní skenovacieho hardwaru je dôležitý výber vhodného dokumentového skenera.

V tomto rozhodovacom procese, zvažujeme následujúce faktory - výkon skenera (ide o max. denný objem - systém musí umožniť vyrovnať sa s priemerným denným a tiež nárazovým nárastom objemu), spoľahlivosť skenera (musí byť schopný naskenovať dokument spoľahlivo, detekovať dvojitý priechod dokumentu a zaseknutie papiera), kvalita obrazu (musí být vhodný pre všetky druhy papiera, s ktorými sa pri práci stretávame). Dodávame všetky typy dokumentových skenerov - formáty A2-A0, knižné skenery či Image Access.

SW

V rámci oblasti digitalizácie sa špecializujeme aj čisto na dodávky vybraného softvéru. V našich riešeniach sa opierame o produkty svetových výrobcov v oblasti digitalizácie a vyťažovania dokumentov, ako sú IBM Datacap a Kofax Capture. Našou snahou je vždy vybrať riešenie, ktoré najlepšie spĺňa požiadavky a očakávania zákazníka.

Chcete viac informácií?