Podnikové informačné systémy

Zvýšenie produktivity, lepšie informácie pre rozhodovanie prispôsobené zmenám -  to sú hlavné očakávané prínosy podnikového informačného systému. ERP (Enterprise Resource Planning) systém integruje a automatizuje kľúčové i podpôrné firemné procesy, najmä ekonomiku, nákup, predaj, logistiku, výrobu, riadenie ľudského kapitálu a ďalšie podnikové agendy.

Pomocou moderných riešení Microsoft Dynamics, skúseného a stabilného implementačného tímu a dlhodobého strategického partnerstva so spoločnosťou Microsoft prinášajú naše ERP systémy konkurenčné výhody a očakávané prínosy menším i väčším zákazníkom.  Máme skúsenosti zo stoviek projektov Dynamics NAV i AX, a aktuálne sa v ďalšom rozvoji sústredíme na novú generáciu podnikových riešení - Microsoft Dynamics 365. 

Prevádzka menšie a stredne veľké firmy

Microsoft Dynamics 365 Business Central je komplexný podnikový informačný systém zameraný na potreby malých a stredne veľkých spoločností, ktorým umožňuje získať podrobnejší prehľad o diani celej spoločnosti. Zjednodušuje a podporuje procesy z oblasti riadenia financií, obchodu, distribúcie, projektového riadenia, výroby a mnoho ďalších. Microsoft Dynamics 365 Business Central ponúka aj šikovné analytické nástroje pre manažérske vyhodnocovanie a reporting. Viac informácií nájdete na acdynamics365.cz.

Prevádzka väčšej firmy

Microsoft Dynamics 365 Finance je spolu s Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management informačný systém určený pre spoločnosti, ktoré hľadajú komplexné a zároveň prispôsobiteľné softvérové riešenia poskytujúce všetky funkcionality potrebné k efektívnej prevádzke. Firmy, ktorých kľúčové procesy a obchodné rozhodnutia podporuje Microsoft Dynamics 365  FinanceSupply Chain Management, získavajú konkurenčnú výhodu vďaka automatizácii procesov, podpore rôznych typov výrob, zvýšeniu kvality dát v rámci organizácie a vďaka štandardizácie a optimalizácie dodavateľsko-odberateľského reťazca.

Odvetvové riešenia

Ponúkame hotové odvetvové riešenia podnikových informačných systémov, ktoré v sebe zahŕňajú naše procesné know-how a pokrývajú špecifiká vybraných odvetví. Viac informácií získate na stránkach acdynamics365.cz.

Chcete viac informácií?