Zdravotníctvo

Naše tradičné a silné postavenie v tejto oblasti je dané širokým geografickým pokrytím trhu, zameriavame sa na dodávky HW a SW a na služby v oblasti IT infraštruktúry. V posledných niekoľkých rokoch sme realizovali aj veľa projektov zameraných na budovanie systémov ochrany v oblasti kybernetickej bezpečnosti nemocníc.

 

Riešenia pre riadenie prístupu používateľov

Stále častejšie je v zdravotníckych zariadeniach skloňovaný pojem Identity Management - riadenie prístupu používateľov k aplikáciám a informačným systémom. Pre túto oblasť sme vytvorili a niekoľko rokov rozvíjame systém, ktorý disponuje pripravenými konektormi pre najrôzšírenejšie nemocničné IS a aplikácie slovenských zdravotníckych zariadení.

Systémy pre rýchle a bezpečné procesy

Pre nemocnice tiež ponúkame riešenie pre rýchle, efektívne a pritom bezpečné prihlasovanie zdravotníckeho personálu k počítačom a aplikáciam v spojení s technológiou OneSign spoločnosti Imprivata.

Informačné systémy pre zdravotníctvo a kúpeľníctvo

Pre oblasť zdravotníctva, privátnych zdravotníckych zariadení a kúpeľníctvo ponúkame taktiež riešenie informačných systémov. V tejto oblasti máme viac dlhodobých zákazníkov a patričné odborové skúsenosti.

Chcete viac informácií?