ARUBA - produkty a riešenia pre veľké a malé podniky

Spoločnosť ARUBA je dlhoročný líder vo výrobe a vývoji sieťových produktov a technológií s nimi spojenými. V súčasnosti tvorí neoddeliteľný pilier HPE portfólia.

Portfólio produktov a služieb Aruba

V spoločnosti Aruba, ktorá je súčasťou spoločnosti Hewlett Packard Enterprise, veríme, že najväčšiu dynamiku zákazníkom prináša systém Edge. Naším poslaním je poskytovať inovatívne riešenia, ktoré využívajú možnosti systému Edge. Podporujú naše poslanie a prinášajú pozitívne výsledky našim zákazníkom na ceste zo systému Edge do dátového centra. 

Na odkaze nižšie nájdete prehľad produktov a riešení spoločnosti Aruba pre veľké a malé podniky.

Prístupové body - Prístupové body (AP) Wi-Fi 6 a Wi-Fi 5 od spoločnosti Aruba poskytujú pripojenie na podnikovej úrovni, ktoré prináša optimalizované používanie. Používatelia sa k sieti pripájajú prostredníctvom rozmanitých zariadení, a tak sú najužitočnejšie mobilné riešenia, ktoré prinášajú jednoduchý, rýchly a zabezpečený prístup v interiéri aj v exteriéri a prinajmenšom spĺňajú usmernenia a požiadavky politík zabezpečenia platných v krajine.

Brány - Portfólio brán od spoločnosti Aruba obsahuje hardvér na podnikovej úrovni na nasadenie v distribuovaných prostrediach Wi-Fi a SD-Branch. Funkcie brán umožňujú organizáciám optimalizovať Wi-Fi a káblové segmenty pre koncových používateľov. Možnosti zahŕňajú vysokovýkonné smerovanie prenosov a údajov, ukončenie tunelových pripojení IPSec pre klientov VPN aj site-to-site, prístup na základe rol, bránu firewall podľa používateľa, Dynamic Segmentation a ešte oveľa viac.

Prepínače - Všestranné portfólio prepínačov od spoločnosti Aruba pre malé aj veľké organizácie obsahuje riešenia, ktoré sú ideálne z hľadiska prístupu, agregácie, jadier a dátových centier. Prepínací softvér ďalšej generácie Aruba CX (AOS-CX) a portfólio s pevnými portmi alebo modulárnym šasi ponúka neblokujúce rýchlosti od 1 GbE do 100 GbE. To prináša flexibilitu, pretože môžete začať potrebným počtom portov a v súlade so svojím rastom uskutočniť rozšírenie na veľkokapacitné prepínače. To všetko je k dispozícii so vstavanou automatizáciou a analýzou, ktoré vaša firma a IT tím požadujú. Funkcie zahŕňajú redundantnú správu, infraštruktúru, napájanie a ventilátory na dosiahnutie vysokej miery odolnosti a štandardné odvetvové multigigabitové porty PoE a HPE Smart Rate s vysokou kapacitou napájania.

Služby - Prevádzky a správa, podnikové zabezpečenia a riešenia, služby určenia polohy, riešenia pro malé podniky.

Máte záujem o viac informácií?

Pokiaľ vás zaujali informácie k tejto oblasti našej ponuky, máte otázky či záujem o upresnenie vzhľadom k vašej konkrétnej situácii, kontaktujte AC špecialistu: Igor Ftáček, igor.ftacek@autocont.sk

Prípadne sa obráťte na svojho obchodníka v rámci AUTOCONT regionálneho centra.

Prínosy

  • Aruba  svetový líder na trhu s wireless LAN
  • Komplexné riešenie
  • Centrálna správa
  • Dôraz na bezpečnosť
Chcete viac informácií?