IBM Pokročilé technológie pre bezpečnosť a moderné riešenia IT infraštruktúry

ODHAĽTE SOFISTIKOVANÉ HROZBY, KTORÉ SÚ ČASTO INÝMI BEZPEČNOSTNÝMI RIEŠENIAMI PREHLIADNUTÉ. VYUŽITE ĎALŠIE POKROČILÉ SOFTVÉROVÉ A HARDVÉROVÉ TECHNOLÓGIE IBM A SILNÉ SPOJENECTVO S RED HAT.

IBM QRadar SIEM

Eliminujte pokročilé hrozby. Redukujte stále pribúdajúce bezpečnostné udalosti. Sústreďte sa len na tie naozaj podstatné externé či interné útoky. Detegujte a sledujte škodlivých užívateľov v dlhších časových úsekoch a odhaľte sofistikované hrozby, ktoré sú často inými bezpečnostnými riešeniami prehliadnuté. Odhaľujte hrozby s využitím pokročilých technológií. Integrujte správu logov a technológie pre ochranu siete do spoločného auditného úložiska s jedným ovládacím panelom. Získajte nástroj pre sledovanie zhody s regulačnými požiadavkami a smernicami.

Dnešné siete sú rozsiahlejšie a komplexnejšie ako kedykoľvek predtým a chrániť ich proti zlomyseľným aktivitám je nikdy nekončiacou úlohou. Firmy, ktoré chcú ochrániť svoje duševné vlastníctvo, chrániť identitu svojich zákazníkov a zamedziť výpadkom svojich systémov, musia robiť viac než len monitorovať logy a sieťovú prevádzku. Musia využívať pokročilé nástroje na detekciu týchto aktivít jasne uchopiteľným spôsobom. IBM QRadar SIEM môže slúžiť v dátových centrách malých i veľkých firiem ako hlavné riešenie pre zber, normalizáciu a analýzu sieťových analytických funkcií.

Red Hat Openshift a IBM

Servery IBM Power Systems predstavujú vynikajúce prostredie na prevádzkovanie platformy Red Hat OpenShift a vytvárajú tak pevné, výkonné a bezpečné podnikové riešenie na prevádzkovanie on-premise cloudu alebo platform-as-a-service cloudu.

IBM Power Systems je rodina počítačových serverov IBM založených na procesoroch IBM POWER. Tieto servery majú reputáciu výkonných, bezpečných a spoľahlivých serverov s dlhou životnosťou. Vďaka daným vlastnostiam, poskytujú servery IBM Power Systems vynikajúcu platformu na prevádzkovanie riešenia Red Hat OpenShift Container Platform (Red Hat OCP) a tým aj robustné, výkonné a bezpečné podnikové riešenie pre flexibilné prevádzkovanie všetkých variant cloudu, ako sú on-premise alebo verejné cloud prostredia, poskytujú teda moderné hybridné multicloud riešenie. Toto riešenie prináša v oblasti kontajnerizácie a prechodu na digitálne technológie najlepšiu orchestráciu pomocou technológie Kubernetes, pokročilé vytvárania aplikácií vrátane automatizácie pomocou technológie Ansible a dostupnosti certifikovaných kontajnerov pre Red Hat Enterprise Linux na serveroch IBM Power Systems s vysokou hustotou kontajnerov na jeden procesor (až 3,2x viac ako na platforme x86).

Red Hat Openshift a IBM CLOUD

Investíciou 34 miliárd dolárov do akvizície open source spoločnosti Red Hat, s ročnými obratmi “len” 3 miliardy dolárov, potvrdila IBM, že to s oblasťou open source u podnikových zákazníkov myslí naozaj vážne. Vysoká investícia je ale zároveň jedná z najväčších stávok na budúcnosť, ktoré kedy IBM urobila. Aké kúzlo a dôvody by za tým mohli byť? Red Hat začal fungovať v rámci IBM ako samostatná divízia v rámci Cloud & Cognitive. Spoločnou stratégiou je práve Hybrid Cloud. Odhady tržného potenciálu privátnych, verejných a hybridných cloudov už v roku 2020 mieria na hodnotu 1 bilión dolárov.

Red Hat a IBM majú spoločné aj to, že obe firmy dlhodobo podporujú Linux a open source. Peniaze zo strany IBM tečú do mnohých oblastí: do cloudovo-natívnych technológií, aplikačných kontajnerov a Kubernetes. Hybridný cloud znamená to, že firmy časť infraštruktúry prevádzkujú vo verejnom cloude a časť potom na privátnom cloude na vlastnom hardvéri. Ako sa ukazuje, prepojenie týchto dvoch svetov vyžaduje množstvo nástrojov a procesov, čo znamená veľký a rastúci biznis. Red Hat má v prípade cloudu dobré postavenie. Jeho platformy ako napríklad OpenShift sa často používajú na stavbu cloudu a ďalšie technológie vedia potom verejné a privátne prostredie prepájať.

Red Hat OpenShift - je kontajnerové prostredie Red Hat OpenShift vychádza zo systémov Kubernetes a Red Hat Enterprise Linux a ponúka jednotnú, centralizovanú aplikačnú platformu v akomkoľvek cloude, zjednodušuje spojenie hybridného cloudu a multicloudu. Red Hat OpenShift, umožňuje vďaka vysokej miere automatizácie vytvárať bezpečnejšie a konzistentné prostredie pre vývoj, implementáciu a správu natívnych cloud aplikácií. OpenShift tak zvyšuje zákazníkom šancu na úspech a odlíšenie sa na stále rastúcich a silno konkurenčných trhoch. Viac než 1000 organizácii rôznych druhov a odvetví po celom svete už používa OpenShift, aby urýchlili vývoj a uvedenie aplikácii do prevádzky.

Nová verzia Red Hat OpenShift -  je otvorená a dnes už široko rozšírená platforma Kubernetes umožňuje zákazníkom inovovať ich biznis s novou generáciou natívnych cloud aplikácii v prostredí hybridného cloudu. Red Hat OpenShift 4 zjednodušuje spojenie hybridného cloudu a multicloudu, zrýchľuje implementáciu nových aplikácií v IT organizáciách a pomáha firmám k úspechu a odlíšeniu sa na stále rastúcich a silne konkurenčných trhoch.

Prínosy

  • Ponúka jednotnú, centralizovanú aplikačnú platformu v akomkoľvek cloude
  • Zjednodušuje spojenie hybridného cloudu a multicloudu
  • Zrýchľuje implementáciu nových aplikácií v IT organizáciách
  • Pomáha firmám k úspechu a odlíšeniu sa na stále rastúcich a silne konkurenčných trhoch
Chcete viac informácií?