Portál VIRTIX pre správu a vyúčtovanie cloud služieb

Harmonizačné platforma Virtix využíva samoobslutní ovládanie funkcií virtuálneho privátneho dátového centra. Jedná sa najmä o objednávanie a konfiguráciu služieb, správu užívateľov, hlásenia a účtovanie služieb.

Unikátny portál Virtix

Cloudové harmonizačné platforma Virtix slúži každému, zvyčajne IT administrátorovi ako nástroj pre správu virtuálneho privátneho dátového centra v nasledujúcich oblastiach:

 • Objednávkový systém pre výber služieb zo servisného katalógu,
 • konfiguračný nástroj vytvárajúci definíciu svojho datacentrového prostredie,
 • rozhranie pre čiastkové správu jednotlivých komponentov,
 • prístup na administrátorskú konzolu virtuálnych serverov,
 • rozhranie pre prístup k reportingu a vyúčtovanie (on-line reporty, SLA grafy, technické grafy),
 • rozhranie pre správu užívateľov,
 • prehľad použitých komponentov vrátane cenových údajov.

Užívateľské rozhranie, rovnako ako niekoľko administračných užívateľských rozhraní je koncipované ako webová aplikácia prístupná z akéhokoľvek bežného webového súboru.

Systém tiež umožňuje delegovanie práv koncového zákazníka na svojho dodávateľa ICT služieb tak, aby mohol poskytovať aj nadstavbové služby a vykonávať tak riešenie typu Managed Service nad IaaS službou.

Bezpečnosť aplikácie Virtix

 

 • Dvojfaktorová autentifikácie
 • Definícia užívateľských rolí pre nastavenie oprávnenia užívateľov
 • Bezpečné rozdelenie zákazníkov do virtuálnych kontajnerov
 • Zabezpečený zákaznícky VPN prístup
 • Integrované riešenia zabezpečenia serverovej platformy - Intel Trusted Execution Technology
 • Možnosť šifrovanie virtuálnych serverov alebo diskov

 

Ďalšie integrované funkcie

 • Výber lokality dátového centra
 • On-line zaisťovaní, nastavenie v rádoch jednotiek minút
 • História logov a vykonávaných zmien prebieha
 • História SLA reportov na úrovni každého jedného virtuálneho servera a pridružených diskov
 • Nákup, evidencia a hlásenie využitých softvérových licencií
 • Automatické zálohovanie virtuálnych serverov a virtuálnych diskov podľa požiadaviek zadaných spôsobom
 • Samoobslužné nastavenie služieb Veeam Cloud Connect umožňujúci zálohovanie v cloude
 • Rozúčtovanie nákladov za využívané výpočtové zdroje podľa definovaných skupín
 • Výber z preddefinovaných a optimalizovaných konfiguračných aplikácií SAP S4 HANA
 • Výpočet ceny za rozšírenie existujúceho prostredia

 

Chcete viac informácií?