SAP HANA v cloude

Vďaka tejto službe získate možnosť využitia dvoch silných trendov v podnikovej IT - platforma SAP HANA a poskytovanie infraštruktúry formou cloudových služieb.

Čo prináša SAP HANA

SAP HANA je revolučný platforma pre aplikácie a analýzu veľkého objemu dát v reálnom čase od firmy SAP. Je spojovacie databázy a aplikačná platforma do jednej in-memory technológia, kedy je celý systém prevádzkovaný v operačnej pamäti serverov. To znamená rádovej navýšenie výkonu spracovania dát oproti tradičným databázam. Hlavná výhoda tohto riešenia nie je len v rýchlosti spracovania dát, ale hlavne v tom, že práve teraz spracovávame veľké objemy dát, môžete realizovať úlohy, ktoré u tradičného riešenia trvalo extrémne dlho a teda nedáva zmysel je implementovať.

SAP HANA formou certifikované cloud služby

V rámci platformy postavené na podnikových technologických firmách Intel, Cisco a NetApp sme vytvorili infraštruktúru pre aplikáciu SAP HANA formou služieb so zárukou vysokej dostupnosti.

Pre zákazníkov môžete pripraviť horúce prostredie vrátane operačného systému SUSE Linux pre inštaláciu databázy SAP HANA. Zákazníci, ktorí uvažujú o využití SAP HANA pre ich aplikácie, môžu získať potrebnú infraštruktúru v poriadku minút alebo hodín, oproti niekoľkým týždňom alebo mesiacom, ktoré by boli potrebné v prípade nákupu hardvéru. Navyše flexibilita cloudu vytvára infraštruktúru len na časovo obmedzenú dobu, napríklad v prípade testovania, vývoj či realizácia proof-of-concept riešenie. Ďalšia obrovská výhoda je flexibilita prispôsobenie infraštruktúre ďalším zákazníkom - tj. Možnosť upraviť veľkosť systému podľa reálnych požiadaviek konkrétnej aplikácie.

Infraštruktúra pre SAP HANA je postavená na princípe TDI - integrácia dátového centra na mieru. TDI je certifikovaný program spoločnosti SAP, vykonáva realizačná infraštruktúry pre SAP HANA z podnikových hardvérových komponentov certifikovaných spoločnosťou SAP. Celé riešenie musí projektovať náročné výkonnostné testy, ktoré sledujú presne stanovené parametre KPI.

Výhody prevádzky SAP HANA v cloude

Výhodou prevádzky SAP HANA v cloude je okrem iného možnosť prispôsobenia infraštruktúry vašej firme. So správnym dimenzovaním vašej infraštruktúry vám vždy pomohli naši odborní špecialisti. Podľa návrhu máme pripravené balíčky pre bežnú používanú konfiguráciu konfigurácie SAP HANA. Konfigurácia balíčkov sú otestované prevádzkovateľom a sú v súlade s odporúčaniami spoločnosti SAP.

Chcete viac informácií?