Virtuálne privátne dátové centrum (vPDC)

Služby Virtuálneho privátneho dátového centra sú ponúkané vo formách: IaaS verejný cloud, IaaS dedikovaný cloud a hybridné riešenie. Skladba služieb vPDC je členená do kategórií Network, Server, Storage, BackUp a Software.

Virtuálny SERVER

Produkt vServer (virtuálny server) je služba prevádzkovaná na podnikovom blade serveri s výkonnou virtualizačné vrstvou VMware vSphere umožňujúce dosiahnuť abstrakciu, flexibilitu a rozdelenie serverového výkonu. Produkt virtuálny server poskytovaný ako služba, má presne stanovené výkonnostné parametre a SLA (Service Level Agreement), popisujúci garantovanú dostupnosť služieb. Produkty typu vServer majú definovaný počet virtuálnych procesorov (vCPU) a veľkosť dostupnej pamäte RAM. Parameter vCPU je virtuálna procesor prevádzkovaný na jednom jadre fyzického procesora a garantovanom výkone 1GHz (normalizovaná hodnota). Druhým parametrom je kapacita pamäte RAM, ktorá sa udáva v GB. V cene produktu vServer je až 10 virtuálnych sieťových kariet.

Produkt vServer si možno predstaviť ako bezdiskové server, ku ktorému je možné pripojiť virtuálne disky (vDisk, vSSD) objednaný zákazníkom ako ďalšie produkty. Takto definované vServery sa pripájajú do zákazníkom definovaných virtuálnych sietí VLAN.

Vďaka serverovej virtualizáciu je zaistená služba virtuálneho servera s garantovaným procesorovým výkonom a pamäťovou kapacitou. Zároveň vďaka technológiám VMware High Availability (HA), VMware VMotion a VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) je zaistená dostupnosť patričné ​​úrovne. Virtuálny server je ekvivalentom fyzického servera bez diskov a operačného systému.

Pri produkte vServer je možné zakúpiť softvér CTE od spoločnosti Thales pre šifrovanie dát celého vServery s riadením správy šifrovanie a dešifrovanie, plne pod kontrolou zákazníka. Zákazník môže využiť dedikovaného Key Management Servera ako Virtual Appliance formou služby priamo v lokalite zákazníka.

Vedľa služby vServer môže zákazník využiť služby prenájmu fyzického servera. Fyzický server poskytovaný ako služba, má presne dané výkonnostné parametre korešpondujúci s prenajatým fyzickým serverom.

Produkty typu fyzický Server sú definované počtom CPU socket, typom CPU, počtom CPU jadier, taktovacou frekvenciou (GHz), veľkosťou dostupnej pamäte RAM (GB) a prípadne neformátovaný veľkostí interných SSD diskov (GB). V cene produktu Server je k dispozícii až 56 virtuálnych sieťových kariet (vNIC) a HBA (vHBA). Produkt fyzický Server je bez diskov, s internými SSD disky, alebo s pripojenými dedikovanými diskami z diskového poľa (produkty Storage) objednané zákazníkom ako ďalšie produkty. Produkt fyzický Server je možné pripojiť do zákazníkom definovaných virtuálnych sietí VLAN.

Virtuálne STORAGE

Produkty vStorage (virtuálny disk) sú neoddeliteľnou súčasťou každej virtuálnej infraštruktúry. Ku každému vytvorenému virtuálnemu serveru zákazník pridáva požadovaný počet virtuálnych diskov s príslušnými parametrami. Služba je prevádzkovaná nad úložnými systémami triedy enterprise a midrange renomovaných výrobcov. Dáta sú chránené pomocou technológie RAID a rozdelená do logických jednotiek sprístupnených virtualizačným hypervisorům (zaisťujú obhospodarovanie pamäti a obsluhu I / O operácií), zaisťujúcim virtualizáciu diskového systému do jednotlivých produktov vDisk alebo vSSD. Jednotlivé typy produktov vDisk sa líšia v parametroch kapacity a výkonu.

Disková kapacita je udávaná v GB a výkon v IOPS (počet diskových transakcií za sekundu), kde je výkonnostný údaj meraný ako maximálny hodinový priemer. Produkty vStorage a vDisk sa pripájajú k produktom vServer tak, aby spĺňali požiadavky na prevádzku konkrétnej zákazníkovej aplikácie. Služba je ponúkaná v režimoch:

 • vDisk - virtuálneho disku s garantovanou dostupnosťou, kapacitou a výkonom,
 • vSSD - virtualizované SSD s vysokým pomerom výkonu v IOPS na kapacitu v GB,
 • Disk - dedikovaná bloková kapacita na diskovom poli,
 • NAS - veľkokapacitné zdieľané sieťové úložisko ideálny ako cieľ pre zálohy typu disk-to-disk (D2D).

Virtuálny NETWORKING

Skupina produktov typu Network zabezpečuje sieťové služby virtuálneho privátneho dátového centra. Oblasť zahŕňa produkty VLAN, Public IP Block, vRouter, vBalancer, Internet, AntiDDoS ochranu a vPDC Interconnect.

 • vLAN - definuje virtuálna lokálna sieť (802.1q) definovanú na fyzickom prepínači (switch) typu CISCO Nexus alebo Catalyst a propagovanú do virtuálnej infraštruktúry pomocou VMware vNetwork Distributed Switch. Virtuálne lokálne siete pracujú na L2 ISO / OSI sieťového modelu a slúži k základnému prepojeniu vServery a ďalších objektov pracujúcich na vyšších sieťových vrstvách.
 • Public IP Block - blok verejných IP adries pre produkt vRouter
 • vRouter - Virtuálne Router (vRouter) umožňuje smerovanie IP prevádzky medzi sieťami zákazníka. Podporuje dynamické a statické smerovanie. vRouter obsahuje tiež funkcie Firewallu, teda stavovú aj bez stavovú filtráciu pomocou L3-L4 ACL, preklady adries SNATE a DNAT. Okrem iného umožňuje aj špecifické nastavenie QoS. vRouter je prípojným bodom pre šifrované VPN tunely vzdialených pobočiek a mobilných pracovníkov (Sito-to-Site VPN - IPsec, Remote Access - OpenVPN).
 • vBalancer - zákazníkovi umožní rozložiť záťaž medzi viac serverov a zaistiť dostupnosť a škálovanie výkonu aplikácií. Zariadenie umožňuje rozkladať prevádzku HTTP, prípadne HTTPS.
 • Internet - zaisťuje pripojenie prostredia vPDC do siete Internet. Internet zákazníkovi špecifikuje garantovanú šírku pásma pripojenia k internetu na odchádzajúcom rozhraní vPDC. Hodnoty pre nastavenie má zákazník plne vo svojich rukách v garantovanej rýchlosti: 10-1000 Mbps.
 • AntiDDoS ochrana - doplnková služba k službe Internet (C4C ISP), ktorá primárne zaisťuje ochranu komponentov do vPDC prostredí (vRoutery, vServery, vBalancery pod.) Pred Distributed Denial of Service (DDoS) útoky (najmä objemovým útoky).
 • vPDC Interconnect - zaisťuje prepojenie vPDC zákazníka cez privátne prepojovací sieť AC CLOUD. Špecifikuje maximálnu šírku pásma na odchádzajúcom rozhraní vPDC, jedná sa o zdieľané pásmo v režime best effort.

SOFTWARE virtuálneho datacentra

Ďalej ponúkame služby spojené s bezpečným zálohovaním prostredia a správnym licenčným pokrytím podporené najvyššími partnerskými certifikáciami u výrobcov SW.

 • vBackup - produkty typu vBackup zaisťujú zálohovanie produktov typu vDisk alebo vSSD (alebo kompletných virtuálnych serverov) pomocou zálohovacieho softvéru Veeam Backup & Replication. Zálohovací softvér Veeam podporuje Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Service) pre zaistenie konzistentných záloh operačných systémov a aplikácií Microsoft. Obnoviť je možné celý vServer, ďalej jednotlivé vDisky, alebo vSSD a tiež jednotlivé súbory z podporovaných operačných systémov.
 • vSoftware - zákazníkom poskytujeme licencie typu service-provider. V ponuke sú produkty spoločnosťou Microsoft (Windows Server, SQL Server, Sharepoint, Exchange), VMware (vSphere, vCloud Suite, Horizon, vFabric), Thales (ProtectV, ProtectFile, ProtectDB, ProtectApp), Veeam, SUSE, ktoré je možné prevádzkovať vo virtuálnych alebo fyzických serveroch.

Prínosy

 • Zaplatíte iba za služby, ktoré skutočne potrebujete (výkon, kapacita, licencie atp.)
 • Nepředinvestováváte do vlastného HW
 • Nemáte zmarenú investíciu v prípade, že nenaplníte v čase životnosti HW jeho kapacitu
 • Ušetríte investície do vlastného IT systému a tiež náklady na správu a špecialistov
 • Webový konfiguračný a administračný nástroj VIRTIX pre výber služieb zo servisného katalógu, definíciu prostredie dátového centra a administráciu jednotlivých komponentov vPDC poskytuje veľkú mieru flexibility
 • Zaručená vysoká bezpečnosť služby
 • Garancia dostupnosti kritických prvkov infraštruktúry je 99,999% (maximálna výpadok služby 5,2 minúty ročne)
 • Garancia dostupnosti (SLA) kvalitatívnych parametrov tj. Objednaného výpočtového výkonu a jednotlivých parametrov služby od 99,6% až po 99,99%
 • Monitoring a reporting poskytované dostupnosti SLA vrátane odporúčaní pre nasledujúce obdobie
 • Licenčný model umožňujúci vykonávať zmeny v počte používateľov alebo systémov každý mesiac, podľa aktuálnych potrieb

Cieľová skupina

Cieľom je zákazníkom ponúknuť maximálnu flexibilitu nakladania s IT infraštruktúrou a vďaka on-line manažmentu prispieť k vyššej efektivite v oblasti investícií, procesov a nasadzovanie business aplikácií. Služba je určená širokému spektru zákazníkov zo všetkých odborov podnikania, od malých a stredne veľkých podnikov, cez inštitúcie verejnej a štátnej správy, až po veľké korporácie prevádzkujúce stovky alebo dokonca tisíce serverov.

Chcete viac informácií?