ALVAO SERVICE DESK A ASSET MANAGEMENT

Jedno kontaktné miesto pre všetky žiadosti vo firme. Jednotná evidencia majetku pre kvalitu dát a zníženie nákladov.

Prečo ALVAO

Zorganizujete celé oddelenie a budete poskytovať vnútropodnikové služby kvalitnejšie, transparentne a bez námahy. Vďaka plné integraci by Microsoft platformy správa systému neprináša žiadnu duplicitnú prácu. S aplikáciami môžete pracovať priamo v Outlooku a zároveň rastie s vašimi potrebami - Alvao sa dá ľahko nasadiť a následne ľahko prispôsobíte proces zrelosti vo vašej firme. Riešenie získalo prestížny certifikát na riadenie procesov podľa ITIL od spoločností Axelos a Pink Elephant - globálne osvedčené postupy. Používajte ALVAO spôsobom, ktorý vyhovuje vašim potrebám. Riešenie je dostupné ako služba (SaaS) či on premise.

ALVAO Service Desk

Majte všetky úlohy na jednom mieste. Prívetivá tvár pre žiadateľov, mocný nástroj pre tímy interných služieb. ALVAO Service Desk poskytne jedno kontaktné miesto pre všetky žiadosti vo firme. Riešiteľský tím v ňom získa prehľad o množstve práce, jasnej priority a zlepšení komunikácie. Nikto už nemusí zložito zisťovať, koho kontaktovať, aby nahlásil nefunkčné zariadenie, haváriu alebo požiadal o vybavenie. Helpdeskový systém Alvao je jednoduchý a prívetivý.

Sila celého service desku vo vašom Outlooku - plnohodnotná service desková skúsenosť je vďaka Add-inu dostupná priamo v Microsoft Outlook. Môžete prechádzať databázu znalostí, čítať aktuálne správy alebo založiť novú požiadavku z katalógu. Pracujte s požiadavkami priamo v obľúbenom mailovom klientovi. Pri kliknutí na akýkoľvek email, úlohu či udalosť ihneď vidíte všetku históriu súvisiacej požiadavky a všetky dôležité informácie.

ALVAO Asset Management

Majte dokonaký prehľad o majetku. Chytrá evidencia hardvéru, softvéru a ďalšieho vybavenia slúži ako jeden spoľahlivý zdroj informácií o všetkom majetku. Presne viete, akým majetkom disponujete, kto je zaň zodpovedný a kde sa práve nachádza. Na jednom mieste máte prehľad o každom zariadení od nákupu po vyradení. Žiadne dohľadávanie, straty a nejasnosti.

Vďaka stromovej štruktúre okamžite vnesiete do oddelenia poriadok – majetok v ALVAO spravujete pomocou objektovej stromovej štruktúry. Strom objektov úplne prispôsobíte vlastným potrebám. Môže odrážať hierarchické rozdelenie firmy aj geografické rozdelenie objektov podľa areálov.

Neplytvajte zbytočne prostriedkami na licencie, ktoré nevyužijete - odhaľte nevyužité licencie a ušetrite za nákup nových. ALVAO podporuje rozličné licenčné modely a licencie automaticky priradí inštaláciám. Na všetky problémy vás automaticky upozorní, takže sa nemusíte báť auditov a kontrol.

Prínosy

  • Jeden kontakt pre všetky žiadosti
  • Lepší poriadok a prehľad o prioritách
  • Zlepšenie komunikácie
  • Každá požiadavka vždy odovzdaná na správne miesto
  • Pokročilé riadenie práv prístupu
Chcete viac informácií?