Hybridná digitálna učebňa

HYBRIDNÁ DIGITÁLNA UČEBŇA UMOŽŇUJE SYNCHRÓNNU VÝUČBU - PREZENČNÚ A DIŠTANČNÚ VÝUČBU DOHROMADY.

Nový spôsob výučby v školách

Jeseň 2020 priniesla do škôl veľa komplikácií. Učitelia sa dostali do situácie, kedy musia pracovať vo viacerých režimoch, nevenovať sa len výučbe v triede, ale aj žiakom, ktorí sa učia na diaľku z domova. Riešením môže byť hybridná digitálna učebňa pre synchrónnu výučbu, tzn. prezenčná a dištančná výučba dohromady.

Pohľad pedagóga

Pedagóg štandardne povedie hodinu prezenčným spôsobom, tak ako je zvyknutý. V učebni bude navyše nainštalovaný konferenčný systém, ktorý zabezpečí cez internet priamy prenos (obraz, zvuk, zdieľaný obsah) z učebne k žiakom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť výučby (karanténa, liečba po úraze a pod.). Žiaci, ktorí nebudú fyzicky v učebni, tak získajú v reálnom čase nielen prístup k preberanej látke, ktorú pedagóg prezentuje na Smartboard alebo kreslí fixkou na tabuľu, ale aj na ústny výklad pedagóga.

Pedagóg má možnosť rovnakým spôsobom vidieť a prípadne počuť žiakove odpovede. Nemusí zložito vymýšľať a pripravovať zvlášť prezenčnú výučbu a zvlášť dištančnú výučbu, vďaka čomu ušetrí čas a energiu.

Pohľad žiakov

Žiaci uvidia a budú počuť pedagóga ako keby sedeli v učebni, ďalej sa môžu vidieť navzájom a môže tak prebiehať výučba, diskusie i hodnotenia. Interakcia a sociálny kontakt je niečo, čo zásadne odlíši toto riešenie od prostého zadávania úloh pre domácu prípravu.

Dištančná výučba vyžaduje na strane študentov, ktorí nie sú v učebni, ľubovoľné koncové zariadenie s mikrofónom, reproduktormi a kamerou (notebooky, tablety, inteligentné mobilné telefóny), kde môžu sledovať výučbu pomocou komunikačnej platformy, ktorú škola používa (MS Teams, Zoom, Google Hangouts ...) a internetové pripojenie. Tu môže škola v prípade potreby žiakovi pomôcť a potrebnú techniku ​​mu zapožičať.

Naša ponuka služieb

Okrem dodávky a inštalácie tohto konferenčného systému školám ponúkame aj služby školenia.

  • Zaškolenie obsluhy pre samotné zapojenie, nastavenie a používanie systému (z pedagógov sa totiž stávajú "režiséri priamych prenosov", ktorí musia vedieť pracovať s multimediálnymi produktami, ako sú obraz, zvuk, zdieľaný obsah).
  • Školenie pedagógov na prácu s komunikačnou platformou.

Cieľová skupina

  • Základné školy
  • Stredné školy
  • Vysoké školy
  • Jazykové školy
  • Školiace a vzdelávacie centrá

 

Prínosy

  • Prezenčná a dištančná výučba dohromady
  • Zaškolenie obsluhy a školenie pedagógov
  • Pedagóg vedie hodinu prezenčným spôsobom, tak ako je zvyknutý

 

 

Chcete viac informácií?