Úložisko HPE Alletra 5000: umelá inteligencia našla svoj domov

SPOLOČNOSŤ HPE SI POLOŽILA OTÁZKU, ČI V DNEŠNEJ DOBE, KEĎ SÚ VŠETKY DÁTOVÉ ÚLOŽISKÁ TYPU ALL-FLASH ALEBO ALL-NVME, EXISTUJE AJ LACNEJŠÍ, VÝKONNEJŠÍ A VYSOKO DOSTUPNÝ SPÔSOB, AKO PREVÁDZKOVAŤ VAŠE APLIKÁCIE? JEDNODUCHO EXISTUJE.

HPE InfoSight: AI-Driven Intelligence for Infrastructure

Ide o nový variant hybridného dátového úložiska Nimble od spoločnosti HPE. Áno, ide o značku, ktorá do spoločnosti HPE priniesla stále neprekonaný systém InfoSight. Neprekonateľný minimálne v tom, ako dlho zbiera telemetrické údaje z úložísk po celom svete a vďaka umelej inteligencii v nich dokáže nájsť anomálie a upozorniť vás, že niektorý parameter úložiska možno nastaviť lepšie, aby sa zabránilo napríklad zníženiu výkonu alebo zhoršeniu odozvy.

HPE Alletra 5000: Vyšší výkon za dostupnú cenu

Nový HPE Alletra 5000 je založený na technológii Nimble, je vybavený rotačnými diskami (na dosiahnutie požadovanej kapacity) a Flash diskami na zvýšenie výkonu. Ak je totiž dostatok Flash diskov (vzhľadom na kapacitu rotačných diskov) a systém presunu dát medzi týmito dvoma typmi diskov inteligentne navrhnutý, potom získate oveľa priaznivejšiu cenu za úložisko s požadovanou kapacitou ako pri riešení AllFlash.

HPE Alletra 5000: absolútna nadvláda nad dátami

Zásadnou zmenou v tomto modernom úložnom riešení je cloudový manažment. Vďaka nemu a vďaka prepojeniu so službou InfoSight získate absolútnu kontrolu nad svojimi dátami a zároveň (napr. v prostredí serverovej virtualizácie VMware vSphere) absolútnu kontrolu nad svojimi virtuálnymi servermi, pretože služba InfoSight dokáže odhaliť a ukázať aj to, či sú niektoré servery zbytočne predimenzované alebo naopak poddimenzované. Odporučí vám zmeny potrebných parametrov a dokáže vám ušetriť nielen drahé výpočtové prostriedky, ale aj nervy, keď niektoré vaše aplikácie nebežia tak, ako by mali.

Nákup formou investície. Alebo platba podľa spotreby

Úložisko HPE Alletra si môžete zakúpiť rovnakým spôsobom ako iné zariadenia vo vašom dátovom centre, jednoducho kúpou. Môžete sa však rozhodnúť aj pre službu HPE GreenLake - tá vám potom umožní platiť za úložisko umiestnené vo vašej lokalite v mesačných platbách na základe skutočného dopytu, rovnako ako keby ste používali cloudové úložisko. Týmto spôsobom si môžete náklady na IT zafixovať napríklad na päť rokov, a to aj v dnešných búrlivých časoch.

Chcete viac informácií?