vBR Microsoft 365 Cloud Backup

Sady Microsoft 365 / Office 365 zmenili spôsob fungovania veľa podnikov. Nie je už nutné prevádzkovať vlastnú infraštruktúru pre e-maily, súbory, portály a ďalšie základné prevádzkové aplikácie. Ako je to ale so zálohou dát?

Zodpovednosť necháva Microsoft na zákazníkovi

Zálohovanie kritických dát aplikácií z daných sád, Microsoft necháva stále na zákazníkovi. Viac ako 80% IT odborníkov sa už stretlo so stratou dát Office 365 z akýchkoľvek dôvodov (od ľudského faktoru až po útok ransomwaru). Viete tiež, že cloud prostredí Office 365 / Microsoft 365 trvalo zmazané súbory z OneDrive / SharePoint či maily (vysypanej z koša) ďalej uchováva len po obmedzený počet dní? Dôležité je, mať istotu, že o svoje potrebné dáta v cloud prostredí neprídete!

Preto ponúkame službu VBR Microsoft 365 Cloud Backup.

Čo môže stáť váš pokoj

Pre lepšiu predstavu, čo vás potrebný "pokoj" s našou službou môže stáť, ponúkame dva modelové scenáre:

  • pre 25 používateľov cca EUR 200 bez DPH / mesačne.
  • pre 100 užívateľov cca EUR 300 bez DPH / mesačne.

Pre modelové scenáre počítame s tým, že priemerný užívateľ využíva cca 5 GB dát. Veľmi radi vám ale spracujeme ponuku na mieru.

Plná kontrola nad dátami

Pomocou nášho samoobslužného portálu Virtix si je možné pripraviť komponenty pre zálohu Microsoft 365 / Office 365 rýchlo a jednoducho. Všetko môže byť pridané do existujúceho virtuálneho privátneho dátového centra (vPDC), alebo sa vytvorí úplne nové. Vďaka nástroju Veeam Backup pre Microsoft Office 365 dostáva zákazník plnú kontrolu nad zálohovanými položkami retenciou a umiestnením záloh.

Prínosy

  • Jednoduchá ochrana dát pred neúmyselným odstránením a bezpečnostnými hrozbami.
  • Rýchla obnova jednotlivých e-mailov, súborov a umiestnenie sád Micrososft 365 / Office 365.
  • Plnenie zákonných požiadaviek a požiadaviek na dodržiavanie noriem.
  • Podporované aplikácie sú Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive pre firmy a Microsoft Teams.
Chcete viac informácií?