vBR Network Attached Storage

Flexibilné disková kapacita, ktorú si zákazník riadi sám vďaka dedikovanému management rozhranie, ktoré má k dispozícii v rámci Virtuálneho privátneho dátového centra (vPDC).

Jednoduchý prístup, silné zabezpečenie

Prístup k dátam je možný prostredníctvom štandardných protokolov NFS a CIFS. Vďaka podpore adresárových služieb MS Active Directory a LDAP je možné NAS integrovať do prostredia zákazníka a centralizovane riadiť prístup k dátam.

Údaje uložené v službe NAS je možné zašifrovať vďaka riešenie, ktoré využíva centrálny key management server. Ten môže zákazník prevádzkovať v internom prostredí. Preto možno zaistiť plnú kontrolu nad šifrovacími kľúčmi a procesom šifrovanie a dešifrovanie dát a pritom zachovať flexibilitu služby.

Zákazník má všetko pod svojou kontrolou

Všetku konfiguráciu má zákazník plne pod svoju kontrolou a sám riadi politiky pre prístup k dátam, ďalej vytváranie a retenciu snapshot, replikáciu a zálohovanie dát medzi viacerými inštanciami služby NAS. Navyše je možné využiť túto službu ako cieľové umiestnenie replík a záloh zo systému NetApp, ktorý už prevádzkuje zákazník vo svojom internom prostredí. Možno tak vytvoriť hybridné riešenie pre vyriešenie požiadaviek na DR bez nutnosti budovania vlastnej DR lokality.

Schéma

Prínosy

  • Garancia umiestnenia dát v Českej republike
  • Rezervovaná disková kapacita využívajúca enterprise storage technológie spoločnosti NetApp pre uloženie vašich dát, prístupná prostredníctvom protokolov CIFS (SMB 2.0, 3.0) a NFS (v3, v4, v4.1)
  • Kompletne oddelená prostredie jednotlivých zákazníkov s vlastným rozhraním pre správu
  • Flexibilné riešenie s možnosťou navyšovania
  • Znižovanie kapacity integrované v portáli Virtix
  • Plná podpora pre vytváranie a prácu so Snapshoty
  • Natívna podpora pre replikáciu dát medzi viacerými inštanciami produktu NAS aj v rôznych vPDC
  • Podpora pre replikáciu a zálohu dát z vlastnej inštalácie systému NetApp zákazníka
  • Možnosť šifrovanie ukladaných dát pomocou produktov spoločnosti Gemalto s využitím externého key manageru umiestneného v lokalite zákazníka
Chcete viac informácií?