vBR Veeam Cloud Connect

Služba ponúka veľmi efektívnu možnosť podnikového zálohovania do cloudu. Ide o najjednoduchšiu a plne integrovanú formu zálohovania pre užívateľov využívajúcich backup softvér Veeam Backup & Replication či Veeam Agent.

Čo ponúkame

Poskytujeme vzdialené cloudové úložisko, ktoré si zákazník jednoducho pripojí do svojho prostredia, a to bez dodatočnej zmeny architektúry rozširujúcich licencií apod. Na toto úložisko si potom podľa stanovených zálohovacích politík ukladá dáta, ktoré možno v prípade potreby využiť pre proces obnovy priamo z prostredia používateľského rozhrania aplikácie Veeam Backup & Replication na strane zákazníka.

Celá služba zaručuje bezpečný prenos aj uloženie dát, kedy šifrovacie kľúče sú pod plnou správou zákazníka. Konfigurácia služby Cloud Connect je plne integrovaná do zákazníckeho portálu Virtix. Zákazník platí za skutočne uloženú kapacitu zálohovaných dát v GB.

Spočítajte si sami ako zaujímavé to môže byť

Spočítajte si svoje náklady

Spočítajte si svoje náklady Množstvo Cena za jednotku Celková cena
Remote Storage repository - 1 GB capacity Množstvo Cena za jednotku 0.028 Celková cena 0.02
License per Virtual Machine iZálohovanie virtualizovanej infraštruktúry (VMware alebo Hyper-V). Počet licencií podľa počtu virtuálnych serverov. Množstvo Cena za jednotku 5.423 € Celková cena 5.42
License per Agent Workstation i Zálohovanie koncovej stanice za pomoci Veeam Agenta (OS MS Windows alebo Linux). Počet licencií podľa počtu zálohovaných koncových staníc. Množstvo Cena za jednotku 3.269 € Celková cena 3.27
License per Agent Server i Zálohovanie vo vnútri serveru (fyzického nebo virtuálneho) za pomoci Veeam Agenta. Počet licencií podľa počtu zálohovaných serverov. Množstvo Cena za jednotku 7.577 € Celková cena 7.58
  17.12 €
iFunkcia Backup Protection poskytuje extra retenciu (8 dní) pre backup dáta vo vyhradenej zložke. 
Mesačne fakturovaná cena     16.31
Jednorazový zriaďovací poplatok služby je 57,69 €, ceny sú uvedené bez DPH za mesačné používanie služby.

Prínosy

  • Vaše dáta sú šifrované už pred odoslaním k poskytovateľovi.
  • Šifrovanie spolu so šifrovacími kľúčmi máte plne pod svojou správou.
  • Rezervovaná disková kapacita pre uloženie vašich záloh je len pre vás.
  • Zvolíte si len toľko priestoru, koľko aktuálne potrebujete.
  • Rezervovanú kapacitu môžete ľubovoľne flexibilne meniť.
  • Na strane klienta je možné zvoliť konkrétne virtuálne stroje pre vzdialený backup.
  • Úspora nákladov za tradičné riešenie geograficky oddelených záloh.
  • Efektívny nástroj pre naplnenie prístupu 3-2-1 (min. 3 zálohy, 2 rôzne media, 1x off-site).
  • Plne integrované riešenie v zákazníckom portáli Virtix.
Chcete viac informácií?