VMware Workspace ONE

Súčasná doba prináša veľké výzvy v správe koncových zariadení a pracovného prostredia. S vhodnými technológiami je možné všetko ale efektívne zvládnuť.

Prínosy platformy Workspace ONE

VMware Workspace ONE je platforma pre súčasný digitálny svet, ktorá dokáže jednoducho a bezpečne doručiť a spravovať akúkoľvek aplikáciu na ľubovoľnom koncovom zariadení. Veľmi dôležitá je inteligencia, s ktorou pracuje – analyzuje a vyhodnocuje informácie a následne ponúka vhodné riešenia konfigurácie, automatizácie, správy a ochrany.

Všetko začína jednotným katalógom, ktorý ponúka prístup ako ku cloudovým, tak mobilným a natívnym desktopovým (Windows) aplikáciám. Workspace ONE tiež obsahuje výkonné nástroje pre e-mail, kalendár, dokumenty a sociálnu spoluprácu. Zamestnanci sú tí, ktorí si môžu vybrať, či budú používať svoje vlastné mobilné zariadenia alebo využijú to, ktoré im poskytne zamestnávateľ. V oboch prípadoch má IT rovnakú možnosť, ohľaduplne presadzovať zásady podmieneného prístupu založenom na znalosti zariadení a zamestnancov. Na základe toho sa bezpečnostné riziká vyhodnocujú automaticky.

Workspace ONE automatizuje tradičný „onboarding“ a konfiguráciu notebookov a mobilných zariadení. Životný cyklus aplikácií rieši v reálnom čase, čím preklenuje staršie podnikové aplikácie „klient-server“ do éry mobilného cloudu.

Možnosti prevádzky a druhy edícií

VMware dáva zákazníkom maximálnu voľnosť a rešpektuje konkrétne potreby každej jednej organizácie. Workspace ONE je dostupný ako cloudová služba, ktorú môžu organizácie používať formou služby, a zároveň je možné ju prevádzkovať vo vlastnom dátovom centre ako plne on-premise riešení. Z pohľadu vlastností a funkcií nie je medzi cloudom a on-premise riešením rozdiel.

Workspace ONE existuje v rôznych licenčných edíciách, ktoré kopírujú typické skupiny potrieb zákazníkov:

 • Express edícia limitovaná maximálnym počtom spravovaných zariadení je vhodná pre menšie organizácie a jej obsluhu a nastavenie zvládne každý zamestnanec aj firmy bez dedikovaného IT oddelenia.
 • Štandardná edícia je vhodná pre správu, zabezpečenie a doručenie ľubovoľnej aplikácie na mobilné zariadenia, MacOS a notebooky. Či už sa jedná o BYOD model alebo firemné zariadenia. Táto edícia si tiež poradí s tzv. rugged zariadeniami (čítačky čiarových kódov v skladoch, PDA zariadenia pre terénnych pracovníkov a pod.).
 • Advanced edícia dopĺňa štandardnú edíciu o pokročilú správu Windows 10 zariadení a pridáva možnosť, používať bezpečné aplikácie pre produktivity, ako je napr. firemný webový, emailový klient. Pomocou zabezpečenej brány umožníme prístup zo zariadenia k interným aplikáciám a zdrojom pomocou per-aplikačnej VPN.
 • Enterprise edícia automatizuje rutinné činnosti spojené so správou zariadenia. Ponúka zamestnancom vyššie možnosti produktivity vo forme rýchlych akcií dostupných priamo z emailového klienta. Zabezpečenie je obohatené o umelú inteligenciu s možnosťou napojenia na next-gen anti-malware ochranu. Súčasťou tejto edície sú aj technológie na doručenie virtuálnych desktopov a aplikácií.

Čo všetko Workspace ONE rieši

 • #1 Zjednotenie správy koncových bodov - Spravujte celý životný cyklus ľubovoľného koncového bodu – mobilného telefónu (Android, iOS), stolného počítača (Windows 10, macOS, Chrome OS), rugged (WinCE) a dokonca aj IoT (Linux a ďalšie) – v jedinej konzole. Workspace ONE vie pomôcť, či už sa jedná o akýkoľvek typ použitia zariadenia - firemné, BYOD, jednoúčelové (kiosky) alebo zdieľané zariadenia.
 • #2 Modernizácia správy desktopov a notebookov - Optimalizujte správu životného cyklu stolného operačného systému (Windows 10, macOS, Chrome OS) pre mobilný svet. Moderné technológie správy zjednodušujú nasadenie, poskytujú 100% správu zariadení na ľubovoľnom mieste, zjednodušujú doručovanie aplikácií, automatizujú opravy a zaisťujú zabezpečenie.
 • #3 Automatizáciu rutiny a inteligentné prehľady - Využite informácie zo zariadenia na automatizáciu a optimalizáciu digitálneho prostredia zamestnancov, zmiernenie záťaže IT oddelení a proaktívneho modelu správy a zabezpečenia.
 • #4 Ochranu podnikových aplikácií a dát v ľubovoľnej sieti - Poskytnite komplexný prístup zabezpečenia, ktorý zahŕňa užívateľov, koncový bod, aplikáciu, dáta a sieť. Podmienený prístup k aplikáciám spoločne s next-gen anti-malware riešením VMware Carbon Black, chránia firemné dáta a zaisťujú rýchlu a okamžitú nápravu proti moderným ezpečnostným hrozbám.
 • #5 Zvýšenie produktivity zamestnancov - Umožnite bezproblémový a bezpečný prístup ku všetkým firemným aplikáciám – mobilným, stolným počítačom, SaaS, virtuálnym. Medzi aplikácie patria aj zabezpečené mobilné aplikácie pre mobilnú produktivitu VMware Workspace ONE – e-mailový klient a kalendár, webový prehliadač, poznámky, obsah a ďalšie.

Prínosy

 • Zjednotenie správy koncových bodov
 • Automatizácia a optimalizácia prostredia
 • Komplexné zabezpečenie
 • Zvýšenie produktivity zamestnancov
Chcete viac informácií?