Obnova centrálneho diskového úložiska pre spoločnosť Slovenská plavba a prístavy

Projekt bol zameraný na zvýšenie úložnej kapacity diskového pola a zníženie prevádzkových nákladov.

Profil zákazníka

Slovenská plavba a prístavy a.s. je dominantná spoločnosť v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom.

Spoločnosť so svojími technologickými zariadeniami, vysoko kvalitnými službami a odbornými pracovníkmi má zaujímavú geografickú a logistickú polohu v oblasti skladovania, prekladu a prepravy tovarov, je priamo napojená na železničnú, cestnú dopravu a interný produktovod z rafinérie Slovnaft.

Realizácia 2020

V poslednom období začal nášmu centrálnemu diskovému poľu dochádzať dych – často dochádzalo k poruchám diskov a voľné miesto sa blížilo k nule. Vzhľadom na vek systému sa zhoršila aj cena servisu a dostupnosť náhradných dielov. Preto sme sa rozhodli poobzerať sa po novom úložisku. Vybrali sme si platformu IBM FlashSystem, ktorá je nástupcom osvedčenej rady IBM Storwize a prináša moderné technológie aj menším zákazníkom. Pre nás je prínosom rýchle nasadenie a migrácia na nové diskové pole. Jednoduchá a priamočiara je aj administrácia systému. Nasadené riešenie nám ponúka prevádzku IT bez starostí a dodatočných nákladov s možnosťou rastu na obdobie niekoľkých rokov.

Ing. Miroslav Valko

Vedúci oddelenia informačných technológií

Východzia situácia a ciele projektu

Zákazník prevádzkoval virtualizačnú platformu VMware vSphere na serveroch pripojených cez sieť Fibre Channel SAN k diskovým poliam IBM Storwize V3700 a IBM DS3500. Ako hlavné úložisko používal systém IBM Storwize V3700, ktorého kapacitu už nebolo možné rozšíriť a zvyšovali sa aj náklady na servis. Zastarané diskové pole DS3500 slúžilo na testovacie/záložné prostredie a vzhľadom na vek a nízku kapacitu sa uvažovalo s jeho vyradením. Obnovou diskových polí za novú generáciu IBM FlashSystem spoločnosť získala zvýšenie úložnej kapacity a zníženie prevádzkových nákladov.

Prínosy

  • Vyššia kapacita a výkon centrálneho úložiska
  • Jednoduchá migrácia z pôvodného systému
  • Jednoduchá integrácia a obsluha nového riešenia
  • Jednoduché rozširovanie v budúcnosti

Popis riešenia

Pre produkčné prostredie bolo vybrané nové a výkonnejšie diskové pole IBM FlashSystem 5030 osadené diskami typu flash. Nové riešenie bolo integrované do existujúceho serverového a úložného prostredia zákazníka s platformami VMware vSphere a Microsoft Windows. Okrem siete Fibre Channel poskytuje možnosť využiť na prenos dát aj technológiu 10Gb Ethernet. Úloha systému IBM Storwize V3700 sa z hlavného úložiska zmenila na testovacie a záložné prostredie.

Použité technológie

  • IBM FlashSystem 5030
  • IBM Spectrum Virtualize
  • Fibre Channel SAN
Alternate Text
Chcete viac informácií?