Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť rieši kybernetické hrozby

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť používa na riešenie kybernetických hrozieb umelú inteligenciu s technológiami IBM QRadar.

Profil zákazníka

Spoločnosť VEOLIA podniká v oblastiach vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a energetiky, v oblastiach, ktoré sú nesmierne dôležité pre dosahovanie rozvoja. Pretože environmentálne služby sú v centre nášho záujmu, spoločnosť VEOLIA prispieva k zachovaniu životného prostredia a k rozvoju ekonomiky, usiluje sa o trvalý pokrok v starostlivom obhospodarovaní prírodných zdrojov, v boji proti klimatickým zmenám, v znižovaní znečistenia, v zachovaní a rozvoji biologickej diverzity a v zlepšovaní zdravia a prosperity obyvateľstva.

Realizácia 2021

Nasadenie systému IBM QRadar SIEM nám prinieslo riešenie bezpečnostného dohľadového centra, ktoré vďaka umelej inteligencii znižuje požiadavky na ľudské zdroje a zároveň zrýchľuje odhaľovanie a vyšetrovanie bezpečnostných incidentov.

Ing. Pavel Király

Riaditeľ IT pre Slovensko

Východzia situácia a ciele projektu

StVPS nemala zavedený komplexný bezpečnostný systém – najmä kvôli náročnosti implementácie a prevádzky. Reálne bezpečnostné hrozby spolu s legislatívnymi požiadavkami dotlačili spoločnosť k zavedeniu takéhoto riešenia. Hlavným cieľom bolo zvýšiť úroveň zabezpečenia kritickej vodárenskej infraštruktúry a aj celého IT prostredia bez zásadného navýšenia nákladov na prevádzku, čo sa aj vďaka skúsenému tímu špecialistov a využitiu umelej inteligencie podarilo.

 

Prínosy

  • Automatizovaný systém bezpečnostného dohľadu nad prostredím IT infraštruktúry
  • Skrátenie času identifikácie a vyšetrovania incidentov
  • Splnenie požiadaviek na bezpečnosť kritickej infraštruktúry

Popis riešenia

Na konci júna bolo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s bez výhrad a v termíne odovzdané riešenie IBM QRadar SIEM. Ide o najväčšiu vodárenskú spoločnosť na Slovensku, ktorá patrí do skupiny VEOLIA. V rámci implementácie bol systém QRadar nasadený v režime, v ktorom sa do vyšetrovania kybernetických bezpečnostných udalostí zapája umelá inteligencia. IBM trénuje svoj systém umelej inteligencie Watson na riešenie bezpečnostných udalostí niekoľko rokov a komerčný produkt sa nazýva QRadar Advisor with Watson. Nároky na výpočtový výkon sú značné, a preto umelá inteligencia beží ako cloud služba v datacentrách IBM. Ide o významnú konkurenčnú výhodu IBM voči iným SIEM riešeniam. Význam má pre tých zákazníkov, ktorí chcú účinnejšie eliminovať kybernetické hrozby. Prakticky sme vyskúšali, že s pomocou umelej inteligencie zákazník skráti proces identifikácie a vyšetrovania významných incidentov približne na tretinu pôvodnej doby.

Použité technológie

  • IBM QRadar SIEM
  • IBM QRadar Advisor with Watson
Alternate Text
Chcete viac informácií?