Obnova infraštruktúry GOVNET pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby

Riešenia hyperkonvergovanej infraštruktúry, inštalačné a konfiguračné práce na zariadeniach vrátane podpory na 5 rokov.

Profil zákazníka

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády SR za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti. (z.č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Týka sa správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády SR a aj pre ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy.

 

Realizácia 2020-2025

Východzia situácia a ciele projektu

Infraštruktúra prostredia GOVNET bola technologicky zastaraná a zariadenia sa blížili ku koncu svojho životného cyklu (ukončenie podpory a servisu). Prestali postačovať aj kapacity a výkon výpočtových systémov, diskových úložísk a prenosových technológií. Na existujúcom riešení nebolo možné ďalej dodržať požadované bezpečnostné štandardy a prevádzkovať nové služby.

Cieľom projektu bolo nasadenie novej výpočtovej a úložnej infraštruktúry s vysokou dostupnosťou medzi lokalitami a spĺňajúcu aktuálne požiadavky na moderné IT prostredie s priestorom na budúci rozvoj.

Prínosy

  • moderná IT infraštruktúra s vysokou úrovňou bezpečnosti
  • softvérovo definované dátové centrum s flexibilnou konfiguráciou
  • režim vysokej dostupnosti medzi lokalitami s dostatočnou rezervou
  • dostatočná kapacita prostredia na budúci rozvoj

Popis riešenia

Jadrom riešenia je hyperkonvergovaná výpočtová a úložná infraštruktúra nasadená ako klaster s vysokou dostupnosťou medzi lokalitami na platforme Cisco HyperFlex s technológiou all-flash. Súčasťou dodávky boli aj sieťové prepínače Cisco Nexus a MDS, ďalšie servery Cisco UCS a diskové úložisko NetApp FAS určené na zálohovanie a prevádzku podporných systémov. Bezpečnostná časť dodávky obsahovala zariadenia Fortinet FortiManager a FortiAnalyzer, riadiaci systém CheckPoint Smart-1 a bezpečnostný systém Flowmon. Dodávané systémy boli v úzkej spolupráci so zákazníkom nasadené a integrované do novo budovaného prostredia GOVNET spolu s ďalšími systémami a zariadeniami.

Chcete viac informácií?