Štruktúrovaná kabeláž Leyard EUROPE s.r.o. v Prešove

Návrh a realizácia sieťovej infraštruktúry

Profil zákazníka

LEYARD EUROPE s.r.o. je zastúpením skupiny LEYARD Group, svetového lídra vo výrobe LED displejov pre krajiny Európy. Skupina znásobila svoju činnosť fúziou so spoločnosťou Planar Systems, popredným americkým výrobcom digitálnych displejov. Okrem LED produktov spoločnosti Leyard zahŕňa portfólio Leyard Europe aj LCD obrazovky, DLP kocky zadnej projekcie, ovládače a softvér na správu stien od dcérskych spoločností Planar a eyevis.

Spoločnosť LEYARD EUROPE s.r.o. rozširuje svoje pôsobenie v rámci výrobného závodu a centra technickej podpory pre európskych zákazníkov v priemyselnom parku Záborské.

Realizácia 2022

Spoločnosť LEYARD EUROPE s.r.o., Záborské spolupracovala so spoločnosťou AUTOCONT s.r.o. v zmysle zmluvy. Predmetom zmluvy bola štruktúrovaná kabeláž a dodávky HW v oblasti IT a na základe dobrých skúseností so spoločnosťou AUTOCONT s.r.o., potvrdzujem kladné referencie a dobré skúsenosti. Dodávky boli realizované v požadovanej kvalite, rozsahu a dohodnutom termíne.

Lukáš Vardzik

IT Manager

Východzia situácia a ciele projektu

Vybudovanie novej infraštruktúry pre zabezpečenie služieb priemyselnej televízie, EZS a EPS systémov, dochádzkového systému a Wlan vrátane aktívnych sieťových prvkov.

Prínosy

  • Zefektívnenie výrobného procesu zákazníka.

Popis riešenia

Podľa požiadaviek zákazníka bol vypracovaný návrh infraštruktúry vrátane aktívnych prvkov pre zabezpečenie sieťových služieb vo výrobnom procese. Následne sa podľa projektu realizovala štruktúrovaná kabeláž s pasívnymi aj aktívnymi prvkami. Po ukončení sa vykonali implementačné práce a konfigurácia zariadení s inštaláciou jednotlivých aplikácií.

Použité technológie

  • virtualizačný klaster Dell
  • 3x server
  • 1x diskové pole
Chcete viac informácií?