Školní rozhlas na platformě IP audio systému Axis pro VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská

Spolehlivý systém školního hlášení, který zvyšuje nejen bezpečnost žáků, ale i jejich pohodlí, hlášení je možné adresovat vždy jen na vybrané okruhy učeben.

Profil zákazníka

Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu Podskalská navštěvuje přibližně 1000 studentů ekonomických, veřejně správních, potravinářských, veterinářských a přírodovědeckých oborů. Sídlí ve dvou budovách na území Prahy 2.

Realizácia 2019

Máme spolehlivý systém hlášení, který zvyšuje nejenom bezpečnost našich žáků, ale i jejich pohodlí. Když jsme chtěli v minulosti sdělit studentům hromadně jakoukoliv provozní záležitost - například fakt, že nepoteče voda - museli jsme obcházet třídu po třídě. V případě napadení školy útočníkem je to samozřejmě absurdní scénář, ale i při běžných provozních oznámeních můžeme nyní studentům dopřát komfort rychlé, zřetelné a efektivní komunikace. A to je velmi důležité.

Ing. Milan Chmelař

Ředitel školy

Východzia situácia a ciele projektu

Provoz školy vyžaduje variabilitu

VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská navštěvuje přibližně tisícovka žáků a v rámci bezpečnostního auditu školy se ukázalo, že stávající systém rozhlasu již nestačí nárokům školního provozu a bezpečnosti. Hlavní z priorit nového systému měla být proto především variabilita.

„Každý školní rok je jiný, učebny jsou pokaždé využívány odlišnými studijními obory. Z toho důvodu nám bylo jasné, že nový rozhlas musí disponovat hlavně variabilním nastavením hlášení. Potřebujeme pokaždé oslovit přesně daný okruh studentů, který se však z roku na rok mění,“ vysvětluje ředitel školy, Ing. Milan Chmelař. Dalším důležitým aspektem byla relativní jednoduchost instalace.

„Jsme v památkové zóně, takže druhým požadavkem bylo vyhnout se výrazným zásahům do zdí budov. Systém společnosti AUTOCONT, všechna naše přání splňuje,“ vysvětluje Chmelař.

IP reproduktory nabízí snadnou instalaci i obsluhu.

Důvodem, proč vedení školy trvalo na možnosti adresovat vždy vybrané okruhy učeben, jsou též rostoucí nároky na bezpečnost žáků. Zatímco v případě některých typů nebezpečí, je na místě evakuace školy, v jiných případech dochází k tzv. invakuaci - žáci se ukryjí v učebnách.

Právě pro účely invakuace je oslovení jen určitých lokalit ve škole důležité. Například proto, aby případný útočník neslyšel pokyny, které vedení školy zaměstnancům a žákům uděluje. S analogovým systémem jsou takové funkcionality velice složité. IP systémy však umožňují velmi jednoduše zvolit, v jakých lokalitách bude hlášení slyšet. Proto bylo řešení založené na síťových technologiích jasná volba.

Prínosy

  • Moderní a variabilní bezpečnostní prvek
  • Možnost adresovat každý prostor individuálně nebo vytvořit komunikační zóny
  • Jednotný typ aktivních a pasivních síťových prvků s LAN a WiFi
  • Snadná obsluha a údržba systému

Popis riešenia

Řešení školního rozhlasu je založeno na stovce IP reproduktorů z portfolia Axis určených pro veřejné prostory. Rozhodující pro výběr technologie byl velmi kvalitní zvuk, jednoduchá instalace pomocí PoE a snadná obsluhovatelnost celého systému.

Byly použity stěnové reproduktory AXIS C1004-E a jeden podhledový reproduktor AXIS C2005, které se nyní nacházejí ve všech učebnách, laboratořích, tělocvičnách a dalších místnostech. Celkem jich firma AUTOCONT instalovala v obou budovách necelou stovku.

Jako řídicí pracoviště byla zvolena pro každou budovu sada mediaserver AXIS Audio Manager Pro C7050 a IP konzole s mikrofonem společnosti 2N, která je umístěna v kanceláři vedení každé školní budovy. Součástí projektu bylo i nastavení jednotlivých zón, vyškolení obsluhy a podpora obsluhy pro vytvoření sady typizovaných hlášení.

Nový školní rozhlas znamená nejenom bezpečnější, ale také praktičtější provoz školy. Přestože jej vedení školy nevyužívá dennodenně, v případě potřeby je nenahraditelný a informuje rychle a efektivně všechny studenty o důležitých zprávách i mimořádných událostech. Do budoucna se nabízí jeho využití ve výuce a mimoškolních společenských událostech. Jeho hlavním úkolem je však být spolehlivým nástrojem pro rychlé a efektivní oslovení žáků a zaměstnanců školy, což plní bezezbytku.

Použité technológie

  • Vnitřní IP reproduktory AXIS C1004-E a AXIS C2005
  • Mediaserver AXIS Audio Manager Pro C7050
  • IP konzole s mikrofonem 2N
Chcete viac informácií?