Referencie

SanaClisu skončila životnosť serverov a diskových polí

Zmodernizovali sme prostredie používaných serverov a diskov. Obnova spočívala v nahradení zastaranej infraštruktúry za novú, migrácie aplikačných systémov z prevádzkovaných serverov a zmeny zálohovacieho systému.

Prípadová štúdia

Tatravagónka má nové servery IBM Power10

Obnova serverovej platformy pre podnikové systémy a ďalšie kritické aplikácie ako dôležité súčasti fungovania informačného systému v spoločnosti.          

Prípadová štúdia

SAP HANA na platforme IBM Power pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s.

Migrácia aplikácií SAP ECC 6.0 EHP7 z prostredia operačného systému IBM aj na dátovú platformu SAP HANA v prostredí Red Hat Enterprise Linux na platforme IBM Power.

Prípadová štúdia

Štruktúrovaná kabeláž Leyard EUROPE s.r.o. v Prešove

Návrh a realizácia sieťovej infraštruktúry

Prípadová štúdia

IT infraštruktúra pre Domov seniorov Dobré časy

Moderné zariadenie pre seniorov v Brne so špecializovanou starostlivosťou

Prípadová štúdia

Nasadenie DELL EMC PowerFlex pre spoločnosť Codium s. r. o.

24/7 dostupné riešenie pre popredné služby určené na športové tipovanie a online kasíno

Prípadová štúdia

Hyundai AutoEver Europe GmbH – HW MES refresh for Mobis Slovakia

Dodávka hybridného konvergovaného systému vrátane centrálneho zálohovania pre projekt Mobis SK HW refresh.

Prípadová štúdia

Obnova serverovej farmy pre štátny podnik

Komplexná obnova infraštruktúry dátového centra v administratívnej časti prevádzky. Súčasťou dodávky boli aj súvisiace implementačné práce a servisná podpora riešenia na obdobie 5 rokov.

Prípadová štúdia

Obnova centrálneho diskového úložiska pre spoločnosť Slovenská plavba a prístavy

Projekt bol zameraný na zvýšenie úložnej kapacity diskového pola a zníženie prevádzkových nákladov.

Prípadová štúdia | Videostory

Obnova serverovej a sieťovej infraštruktúry pre Auguste Cryogenics s.r.o.

AUTOCONT urobil analýzu vhodného riešenia prepojenia dvoch výrobných hál s redundantným prepojením na Cisco technólogii a zrealizoval výmenu serverovej infraštruktúry s vybudovaním Hyper-V clustra.

Dodávka serverovej infraštruktúry a IKT zariadení pre Horskú záchrannú službu

Dodávka serverovej infraštruktúry a IKT zariadení v rámci projektu Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW).

Inovácia firewallov v technologickej LAN sieti v TEKO a.s.

AUTOCONT zrealizoval dodávku next-generation firewallov Cisco Firepower v technologickej sieti vrátane implementácie a konfigurácie pravidiel, politík a spojení.

Obnova infraštruktúry v spoločnosti Regada

Návrh a realizácia novej IS, vrátane sieťovej infraštruktúry a bezpečnostních prvkov. Zároveň zákazník pristúpil k servisnej zmluve o správe novej IS.

Obnova infraštruktúry pre Mesto Michalovce

Návrh a realizácia novej IS, vrátane sieťovej infraštruktúry a bezpečnostních prvkov. Zároveň zákazník pristúpil k servisnej zmluve o správe novej IS.

Inštalácia a implementácia serverov a komunikačnej infraštruktúry na Finančnej správe SR

AUTOCONT dodal komplexné riešenie systému na správu privilegovaných používateľských účtov, koreňových účtov a super-používateľských účtov založené na riešení Red Hat Ansible Tower.

Dodávka technológií IBM pre Centrálne bankové systémy Tatra banky

V roku 2018 dodávka 4x server IBM Power S924 s procerormi Power9 pre Midas, Globus a DWH banky. V roku 2019 spolupráca pri vykonaní performance testov diskových polí. Následne dodávka a implementácia.

Zmluva o poskytovaní servisných služieb v Transpetrol, a.s.

Zabezpečenie servisu SLA pre HW a SW (licencie, HW, support) dodávateľom pre objednávateľa v rozsahu a na zariadeniach podľa zmluvy o poskytovaní servisných služieb.

Dodávky zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky pre Transpetrol, a.s.

Komplexné dodávky výpočtovej techniky (LCD, PC,NTB,MFZ,servery, serverové komponenty, produkty a služby Microsoft + aktualizačné vyhlásenie Microsoft Enterprise).

Výpočtová technika a periférie pre Úrad pre investície a akvizície MOSR

AUTOCONT s.r.o. je dodávateľom výpočtovej techniky a periférií v rámci komplexnej obnovy IKT zariadení pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.

Zmluva o vykonávaní mimozáručného a pozáručného servisu a ostatných služieb v ZSSK, a.s.

Mimozáručný a pozáručný servis, profylaktická údržba a technická podpora elektronických prevádzkovaných zariadení ZSSK, a.s. na koncových pracoviskách elektronického predajného systému.

Podpora serverovej infraštruktúry a koncových zariadení pre TBH technik s.r.o

Správa Virtuálneho prostredia bežiaceho na platforme Microsoft Hyper-V, ďalej je to správa serverov bežiacich pod virtuálnym prostredím (Exchange Server, VPN Server, Server pre IS) a podpora pre koncové zariadenia a WAN.

Správa serverovej infraštruktúry pre Zberné suroviny a.s. Žilina

Zabezpečenie správy serverovej infraštruktúry založenej na technológii MS Hyper-V R2. Súčasťou aj správa systému Microsoft TMG, Microsoft Exchange, Microsoft SQL a produktov GFI, podpora hardvérovej časti a LAN infraštruktúry.

Outsourcing reprografických služieb pre Pôdohospodárskú platobnú agentúru

Služba zahŕňa komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre PPA a jej regionálne pracoviská, vrátane dodávky a prenájmu farebných a čiernobielych multifunkčných zariadení.

Privátna cloud infraštruktúra pod náročné SQL databáze v spoločnosti DOXXbet.

Nasadenia infraštruktúrneho riešenia pre kritické systémy on-line kurzového stávkovania. Jadrom týchto systémov sú extrémne náročné databáze Microsoft SQL, pre ktoré bol zvolený All-Flash storage osadený výkonnými diskami SSD.

Mimozáručné opravy kopírok pre Ministerstvo obrany SR

Na základe „Zmluvy o mimozáručnej servisnej podpore fotokopírovacích zariadení“ zabezpečenie služby pozáručných opráv kopírovacích strojov Ricoh, Toshiba, Canon, LANIER a dodávky náhradných dielov po celej Slovenskej republike.

Pozáručný servis kancelárskej techniky pre mesto Košice

Zabezpečenie pozáručného servisu tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov na základe uzatvorenej dvojročnej rámcovej dohody „Pozáručný servis kancelárskej techniky vrátane dodania náhradných dielov.“

Evidencia a správa majetku pre operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Po úvodnej analýze všetkých vstupov ponúkol AutoCont ako riešenie systém ALVAO, ktorý výborne spolupracuje s platformou Microsoft, vďaka čomu veľmi uľahčuje administratívnu prácu, zamedzuje duplicitám a šetrí čas technikom.

Projekt vnútrorackového chladenia pre Ústav experimentálnej fyziky SAV

Modernizácia chladenia dátového centra prevádzkujúceho výpočtový kláster pre medzinárodné projekty pre Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Dôraz bol kladený na zníženie prevádzkových nákladov na chladenie.

Konsolidácia infraštruktúry s VMware vSphere pre Mesto Trenčín

Konsolidácia serverovej infraštruktúry s využitím virtualizačných technológií VMware vSphere a sieťových prvkov Cisco a dodávka serverov a diskového poľa. Prínosom je navýšenie dostupnosti a výkonnosti prevádzkovaných systémov. 

Dodávka diskového poľa pre Mesto Košice

Dodávka a inštalácia dvojice diskových polí NetApp rady FAS 2040. Diskové polia sú umiestnené v produkčnej/primárnej lokalite FAS2040A ako aj v záložnej/sekundárnej lokalite FAS2040.

Projekt obnovy diskových polí pre LESY SR š.p.

Obnova hardvéru pre ukladanie dát a skrátenie bodu obnovy (RPO) na 0 použitím synchrónnej replikácie.

Dodávka HW a riešenia Disaster Recovery pre MOBIS Slovakia s.r.o.

Dodávka osobných počítačov, backup systému a riešenia disaster recovery dátového centra, ktoré dokáže zaistiť chod spoločnosti aj v prípade prírodnej katastrofy či inej situácie, ktorá má fatálny dopad na primárnej datacentrum.

Zvýšenie dostupnosti IT služieb a bezpečnosti dát v Mesto Košice

Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže, nízkonapäťových rozvodov, dodávka switchov Cisco, SFP modulov pre manažment siete. Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti IT služieb, manažovanie aktívnych LAN prvkov a koncových zariadení.

Modernizácia vybavenia učební pre Technicko-hospodárskú správu ústavov SAV

Dodanie a inštalácia zariadení videokonferenčných miestností, interaktívnych tabúľ a notebookov pre projekt: „Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania“

Dodávka videokonferenčného systému pre Medirex Servis, s r.o.

Dodávka a implementácia pokročilého videokonferenčného riešenia postaveného na Cisco Telepresence, prepájajúceho 3 lokality v Bratislave a Košiciach, ktoré pomohli znížiť cestovné náklady a ušetriť čas zamestnancom.

Dodávka diskového poľa pre Slovenskú plavbu a prístavy a.s.

Dodanie diskového poľa IBM Storwize V3700, ktoré podporuje automatickú migráciu dát medzi rôznymi typmi diskov (SSD a HDD) pomocou technológie IBM Easy Tier. 

Výpočtová technika a meracíie zariadenia pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Dodávka prístrojov, serverov, zálohovacích zdrojov, diskových polí, počítačov, 3D skenerov a tlačiarní, klimatizácie, fotoaparátov, softvéru, sieťových, zálohovacích a ďalších zariadení pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Dodávka výpočtovej techniky pre Úrad vlády SR

Realizácia dodávky a inštalácia komplexnej infraštruktúry centrálneho datacentra, skladajúcej sa zo serverov, storage zariadení a softwarového vybavenia pre realizáciu virtuálneho prostredia, jeho monitoringu i zálohovania.

Dodávka výpočtovej techniky a licencií pre spoločnosť Kia Motors Slovakia

Realizácie dodávky serverov, počítačov, zálohovacích zariadení, informačných kioskov a bezpečnostného softvéru ESET. Poskytnutí licenčného poradenstva a dodávka softwarových licencií v programe Microsoft Select Plus.

Dodávky SW licencií pre spoločnosť Slovenská pošta, a.s.

Realizácie dodávky softwarových licencií v programe Microsoft Select Plus a súvisiacich služieb podpory a tiež bezpečnostného softvéru spoločnosti ESET po poskytnutí licenčného poradenstva a odborných konzultácií.

Dodávka licencií v programe Microsoft Select Plus spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s.

AutoCont SK dodává Software Assurance ku serverovým produktom v ročných splátkach v programe Select Plus. Ten umožňuje podľa potreby aktualizovať servery a rozloženie platieb na jednotlivé roky a plánovať náklady oddelenia IT.

Dodávka licencií v programe MS Enterprise agreement pre Kooperativa poisťovňa, a.s.

Spoločnosť prostredníctvom LSP partnera AutoCont SK uzavrela Microsoft Enterprise agreement na obdobie 3 rokov, prešla na online licenčný model klientov a pokračuje v klasickom licenčnom modeli na serverovej časti.

Dodávka hardware a software pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Na základe Rámcovej dohody spoločnosť AutoCont SK a.s. realizovala dodávku technickej a komunikačnej infraštruktúry pozostávajúcej z x86 serverov, HW serverových komponentov, storage zariadení a virtualizačného SW VMware.

Dodávka software Brocade pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s.

Softvérový ADC zabezpečuje rýchly prístup k webovým stránkam a Enterprise aplikáciám, efektívne využíva kapacity webových a aplikačných serverov a je schopný behu on-premis ako aj vo verejnom alebo privátnom cloude.

Dodávka výpočtovej techniky pre Úrad vlády SR

Dodávka: osobné počítače, LCD monitory, notebooky, tablety, tlačiarne, pamäťové jednotky, skenery, blade šasi, dátové ložiská, UPS-zdroje, switche, routre, sieťové a multifunkčné zariadenia, servery a softvérové balíky.

1 2
Chcete viac informácií?