Evidencia a štatistika výroby s Office 365 v spoločnosti TN SLOVAKIA

Cieľom riešenia bolo posúdiť potreby zákazníka a navrhnúť použitie vhodných produktov z rodiny Microsoft Office 365, ktorý je už v TN SLOVAKIA nasadený a používaný.

Profil zákazníka

Tsubaki Nakashima Slovakia, s.r.o je spoločnosť, ktorá sa venuje guľôčkovej výrobe bývalého koncernu ZVL v Kysuckom Novom Meste. (Od roku 2003 do 2017 to bola spoločnosť NN Slovakia, s.r.o., celosvetový líder v oblasti výroby ložiskových komponentov.) TN SLOVAKIA, s.r.o. vyrába v súčasnosti na Slovensku iba oceľové guľôčky, ktoré sú určené najmä pre aplikácie automobilového priemyslu.

Realizácia 2018

Východzia situácia a ciele projektu

Na dennú evidenciu výroby a následné štatistické spracovanie reportov o plnení plánu a produktivity sa v TN SLOVAKIA používa Microsoft Excel zošit, do ktorého denne zapisujú potrebné údaje určení pracovníci.
Do Excel zošita sa postupne zapisujú údaje o vyrobenom množstve oceľových guličiek, množstve materiálu vyprodukovanom v kaliarni

a množstve pracovných hodín spotrebovaných v TN SLOVAKIA. Údaje sa zapisujú postupne, takže ich následné spracovanie je možné až vtedy, keď posledný poverený pracovník oznámi, že všetky údaje za predchádzajúci deň boli do Excel zošita zaevidované. Reporty sa spracovávajú priebežne, podľa preddefinovaných vzorcov, a z výsledkov sa jednotlivé reporty pripravujú ručne.

Cieľom riešenia bolo posúdiť potreby zákazníka a navrhnúť použitie vhodných produktov z rodiny Microsoft Office 365, ktorý je už v TN SLOVAKIA nasadený a používaný. Zároveň bolo cieľom zanalyzovať aktuálnu dátovú štruktúru v Excel zošite a navrhnúť jej optimalizáciu.

Prínosy

 • Zjednodušenie zadávania údajov o výrobe

 • Nové riešenie umožňuje zadávať údaje súčasne viacerým pracovníkom, takže sa úmerne znížila časová náročnosť na ich zadávanie a následné spracovanie

 • Zjednodušenie prípravy reportov. Reporty sa pripravia len raz a aktuálne dáta sa do nich načítavajú automaticky

 • Štatistické reporty sú k dispozícii okamžite, po zadaní aktuálnych dát

 • Veľká miera flexibility a funkcionality v porovnaní s predchádzajúcim riešením

 • Nebolo potrebné zaobstarávať nový softvér, využíva sa aktuálne predplatné Microsoft Office 365

 • Jednoduchá správa a aktualizácia

Popis riešenia

Na základe analýzy dát a požiadaviek zákazníka bolo rozhodnuté, že sa zmení dátová štruktúra, vďaka ktorej sa rapídne zníži počet záznamov a zjednoduší sa následné spracovanie údajov. Ako dátové úložisko sa použil SharePoint list s nastavením verzionovania a prístupov.

Na záznam a editáciu údajov bola vytvorená aplikácia v prostredí PowerApps, ktorá sa pripája k SharePoint listu a slúži na evidenciu výrobných údajov, ktoré sa pôvodne zapisovali do Excel zošita.

Reporty sú v novom prostredí vytvárané pomocou aplikácie PowerBI. Vývojové a implementačné práce AutoCont SK zahŕňali aj tieto činnosti:

 • Analýza potrieb zákazníka z pohľadu evidencie a reportovania výroby
 • Návrh zmeny dátovej štruktúry
 • Vytvorenie aplikácie na evidenciu výroby
 • Integrácia a otestovanie aplikácie v infraštruktúre zákazníka - Office 365 
 • Príprava dát pre reporty v PowerBI
 • Vytvorenie základných reportov v PowerBI
 • Zaškolenie poverených pracovníkov

Použité technológie

 • Microsoft: Office 365
 • SharePoint Online
 • PowerApps
 • PowerBI
Chcete viac informácií?