HQS systém je pilierom úspechu najlepšej továrne KIA na svete

HQS systém a jeho priradenie správneho zamestnanca na správnu pracovnú pozíciu a následne efektívna rotácia zohľadňujúca skutočné pracovné zručnosti a iné parametre vrátane jeho fyzickej výšky.

Profil zákazníka

Dňa 18. marca 2004 sa v Bratislave podpisom zmluvy medzi spoločnosťou Kia Motors Corporation, výrobcom vozidiel svetovej kvality pre dynamických ľudí s mladým duchom a vládou Slovenskej republiky, oficiálne schválila výstavbu prvého európskeho automobilového závodu Kia na Slovensku.

Kia Motors Corporation sa rozhodla vybudovať svoj prvý európsky závod na základe neustáleho zvyšovania predaja a rastúceho trhového podielu v Európe. Toto rozhodnutie je tiež v súlade s plánom spoločnosti Kia stať sa jedným z popredných svetových výrobcov automobilov.

Realizácia 2018 - trvá

Vďaka systému HQS na vývoji, na ktorom sme spolupracovali s firmou AUTOCONT, dochádza k zníženiu problémov s fyzickým zdravím našich operátorov a znižovaniu sťažností pracovníkov na neférové rozdelenie práce. Na miestach, kde to má zmysel, automatizujeme manuálnu prácu na zlepšenie efektívnosti a kvality montáže vďaka skutočnej pracovnej histórii.

JANG HO LEE

Head of IT Department at Kia Motors Slovakia

Východzia situácia a ciele projektu

Práca na výrobnej linke v továrni na automobily so sebou prináša pre zamestnancov rôzne riziká v podobe zdravotných problémov spôsobených napríklad opakovanou manuálnou činnosťou na určitej pracovnej pozícii.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia pre zlepšenie pracovných podmienok zaviedla stratégiu orientovanú na harmonické pracovné prostredie s názvom Happy Work, kde budú zamestnanci pracovať radi.

Prínosy

  • Skrátenie času plánovania výroby
  • Odstránenie nutnosti podpisovať prihlásenia
  • Znižovanie nákladov na príspevky a bezpečnostné riziko
  • Zvýšenie produktivity a kvality práce

Popis riešenia

Vývoj jednoduchej aplikácie, ktorá v roku 2015 dokázala čiastočne nahradiť manuálne plánovanie rotácie pracovníkov na výrobnej linke.

V roku 2018 s pomocou expertízy spoločnosti AUTOCONT sa z tejto malej aplikácie vytvárajúcej plán rotácie zamestnancov stal integrovaný a prepracovaný HQS (Health, Quality and Speed) systém.

Príprava plánu, ktorá pred zavedením HQS trvala v priemere 20 minút je dnes otázkou sekúnd a navyše je plán férový voči všetkým operátorom na danej linke.

Použité technológie

  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft SQL Reporting Services
  • Microsoft Internet Information Services IIS
  • ASP .NET
  • HTML 5
Alternate Text
Chcete viac informácií?