Hyundai AutoEver Europe GmbH – HW MES refresh for Mobis Slovakia

Dodávka hybridného konvergovaného systému vrátane centrálneho zálohovania pre projekt Mobis SK HW refresh.

Profil zákazníka

MOBIS, jeden z najväčších kórejských dodávateľov pre automobilový priemysel, sídli spoločne s Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch, kde kompletizuje 4 typy automodulov. Ide o modul predná maska, modul prístrojový panel a moduly oboch náprav. Mobis Slovakia vyrába taktiež nárazníky a brzdové systémy.

Realizácia 7/2021

Východzia situácia a ciele projektu

Pôvodné prostredie pre systémy SAP všetkých pobočiek Mobisu (SK, CZ, Turecko, Rusko) bežali na starej verzii SAPu, keďže nebolo známe, či budúce systémy SAP založené na SAP HANA budu prevádzkované na Slovensku alebo v inej krajine.

Riešenie bolo navrhnuté tak, aby sa v prípade rozhodnutia dalo ľahko rozšíriť o infraštruktúru potrebnú pre SAP Hana.

Prínosy

 • Generačná výmena HPE storageovej a serverovej infraštruktúry, vrátane SAN a networkingu v MOBIS Slovakia
 • HW umiestnený v troch lokalitách Primary site, Local Disaster recovery site a Remote DR site
 • 24/7 pracovné prostredie pre pobočky na Slovensku, Českej republike, Turecku a Rusku
 • Kompletná migrácia existujúcich systémov do nového prostredia
 • Príprava pre nasadenie SAP Hana
 • Vysoká dostupnosť IT

Popis riešenia

Dodávka hybridného konvergovaného systému vrátane centrálneho zálohovania pre projekt Mobis SK HW refresh pozostáva zo zariadení:

 • 2x HPE Synergy Frame 12000
 • 6x HPE DL380 G10
 • Apollo 4200
 • HPE SimplyVity
 • 3PAR 8400
 • SAN Switche
 • MSL3040
 • Veeam Backup vrátane inštalácie a konfigurácie
Chcete viac informácií?