Nasadenie VMware ESX v spoločnosti Thermal park Bešeňová

AutoCont implementoval produkty VMware, čím sa vytvorilo bezpečné prostredie pre firemný informačný systém s dôrazom na centrálnu správu a jednoduchú rozšíriteľnosť.

Profil zákazníka

Thermal Park Bešeňová je vybudovaný na báze horúcich prameňov liečivých vôd. Ponúka rôzne balíky relaxačných služieb od jednoduchého relaxu až po wellness pobyty.

Realizácia 2017

Východzia situácia a ciele projektu

Pred začatím projektu virtualizácie v spoločnosti ThermalPark boli všetky servery prevádzkované na fyzickom HW bez prístupu k SAN infraštruktúre. Servery používali lokálne diskové priestory a v prípade, že boli zálohované, používali lokálne pripojené LTO mechaniky. Servery, dáta ani zálohovanie nebolo centralizované.

Cieľom nasadenia virtuálnej infraštruktúry je optimalizácia využitia fyzického HW, zvýšenie dostupnosti serverov a služieb a vytvorenie platformy nezávislej na konkrétnom HW type serverov.

Prínosy

 • Zvýšenie dostupnosti serverovej infraštruktúry
 • Centralizácia správy serverov
 • Centralizácia firemných dát
 • Centralizácia zálohovania

Popis riešenia

Konsolidácia infraštruktúry v Thermal Parku Bešeňová bola realizovaná v máji 2008 a prebiehala v troch fázach:

 • Vytvorenie virtuálnej infraštruktúry na báze VMware ESX Servera 3.5,
 • premigrovanie všetkých vhodných fyzických serverov do virtuálneho prostredia,
 • vytvorenie záložnej lokality, kde bude možné obnoviť funkčnosť virtuálnych serverov v prípade výpadku primárnej lokality.

Použité technológie

 • VMware ESX Server 3.5
 • VMware Virtual Control Server
 • VMware High Availability
 • Virtual Infrastructure Client
Chcete viac informácií?