Obnova serverovej farmy pre štátny podnik

Komplexná obnova infraštruktúry dátového centra v administratívnej časti prevádzky. Súčasťou dodávky boli aj súvisiace implementačné práce a servisná podpora riešenia na obdobie 5 rokov.

Profil zákazníka

Štátny podnik patriaci do kritickej infraštruktúry štátu.

 

Realizácia 2021-2026

V minulosti sme obnovu infraštruktúry realizovali postupne po jednotlivých komponentoch, ale v posledných rokoch sme tieto projekty nerobili. Vplyv na to mala určite aj pandémia a pokles príjmov. Postupne nám investičný aj technologický dlh začal narastať. Koncom roku 2021 prišlo kľúčové rozhodnutie o komplexnej obnove celých prostredí počínajúc administratívnou časťou infraštruktúry. Aj v komplikovanej situácií s dodávateľským reťazcom sa nám v spolupráci so spoločnosťou AUTOCONT s.r.o. podarilo projekt zrealizovať bez väčších problémov. Verím, že tento rok podobne úspešne prebehne obnova aj v ďalších zónach.

Východzia situácia a ciele projektu

Hoci sú v administratívnej časti infraštruktúry prevádzkované najmä podporné systémy podniku, aj tu je dôraz kladený najmä na bezpečnosť prostredia a kvalitu dodávaných služieb. S používanými technológiami bolo čoraz ťažšie dosahovať tieto ciele a bolo nevyhnutné pristúpiť k modernizácii infraštruktúry. Používaná architektúra systému sa osvedčila, takže modernizácia bola zameraná najmä na obnovu technológií na aktuálne štandardy a zvýšenie prevádzkovej dostupnosti bez zvyšovania nákladov a nárokov na obsluhu.

Prínosy

  • Moderné technológie s vysokým štandardom bezpečnosti a kvality
  • Vyššia kapacita a výkon celého prostredia
  • Jednoduchá migrácia z pôvodného systému
  • Jednoduchá integrácia a obsluha nového riešenia

Popis riešenia

Predmetom dodávky bola komplexná obnova infraštruktúry dátového centra v administratívnej časti infraštruktúry. Projekt obsahoval dodávku nových serverov Lenovo ThinkSystem SR650 s virtualizačným systémom VMware vSphere, diskové polia IBM FlashSystem 7200 a prepínače IBM Storage Networking SAN24B-6. Použité boli nové a moderné technológie – diskové úložisko typu all-flash s modulmi IBM FlashCore, sieť Fibre Channel s rýchlosťou 32 Gbps, výkonné procesory Intel Xeon Scalable Processor.

Infraštruktúra bola nasadená v režime vysokej dostupnosti medzi dvomi lokalitami s automatickým prepínaním v prípade výpadku dátového centra pomocou technológií IBM HyperSwap a VMware vSphere HA. Súčasťou dodávky boli aj súvisiace implementačné práce (vrátane testovania a migrácií z pôvodného prostredia) a servisná podpora riešenia na obdobie 5 rokov.

Použité technológie

  • IBM FlashSystem 7200
  • IBM HyperSwap
  • Lenovo ThinkSystem SR650
  • VMware vSphere
Chcete viac informácií?