Virtualizáciou zabezpečili vysokú dostupnosť ERP systému v Plastika Nitra

Spoločnosť Plastika Nitra požadovala hlavne vysokú dostupnosť svojho ERP systému a vhodné zálohovanie, čo sa nasadením VMware ESX serverov ako HA klástra podarilo dosiahnuť. 

Profil zákazníka

Plastika, a.s. Nitra je výrobca plastových materiálov pre rozličné odvetvia.

Realizácia 2017

Východzia situácia a ciele projektu

Existujúci ERP systém bol založený na MS produktoch - MS Navision a MS SQL 2000. Súčasne s migráciou do virtuálneho prostredia sa robilo aj povýšenie verzií ako Navision tak aj MS SQL. ERP systém bol kriticky závislý na funkčnosti MS SQL servera, preto vyvstala potreba zvýšenia dostupnosti a taktiež otázka vhodného spôsobu zálohovania.

Cieľom riešenia bolo poskytnúť vysokú dostupnosť ERP systému a databázového servera.

Prínosy

Popis riešenia

Riešenie bolo postavené na IBM serveroch rady x3650 a diskovom poli DS3400. Ako zálohovací server mal byť použitý pôvodný fyzický server, ktorý slúžil ako pôvodný DB server.

Riešenie prebiehalo v nasledujúcich fázach:

  • Inštalácia virtuálneho prostredia,
  • inštalácia virtuálneho servera MS Windows + inštalácia MS SQL 2005,
  • inštalácia MS Navision na virtuálny server,
  • migrácia pôvodného ERP na vyššiu verziu + migrácia dát,
  • testovacia prevádzka,
  • preinštalovanie pôvodného ERP systému na zálohovací server.

Použité technológie

  • VMware ESX Server 3, VMware High Availability, VCMS
  • Microsoft server 2003, SQL
  • CA ArcServe Backup
Chcete viac informácií?