Referencie

HQS systém je pilierom úspechu najlepšej továrne KIA na svete

HQS systém a jeho priradenie správneho zamestnanca na správnu pracovnú pozíciu a následne efektívna rotácia zohľadňujúca skutočné pracovné zručnosti a iné parametre vrátane jeho fyzickej výšky.

Prípadová štúdia | Videostory

Elektronizácia procesov obstarávania pre Tepelné hospodárstvo

Integrácia existujúceho prostredia MS SharePoint s externým systémom spoločnosti Softip, elektronizácia schvaľovacích procesov faktúr, žiadaniek a objednávok. Príprava výstupov pre manažérske rozhodovanie a reporting.

Interný systém na sledovanie výkonových ukazovateľov zamestnancov v Kia Motors Slovakia

Nasadenie aplikačného prostredia MS SharePoint 2016, vývoj modulu pre sledovanie KPI zamestnancov, elektronizácia schvaľovacích procesov, vývoj rozhraní na externé informačné systémy. Reporting a tvorba PowerBI reportov.

Interný informačný systém pre LESY SR

Dodávka riešenia na automatizáciu interných procesov a agend na platforme MS SharePoint a Nintex Workflow: Evidencia a schvaľovanie faktúr, zmlúv, súdnych sporov, interný proces verejného obstarávania.

Implementácia HR systému na všetky OvZP pre Prešovský samosprávny kraj

Realizácia HR systému pre organizácie v pôsobnosti PSK technológiou klient – server, pričom bola zrealizovaná kompletná správa a zálohovanie systému v prostředí PSK.

Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline

Zavedenie elektronických služieb prinieslo rovnocenný prístup k službám pre každého občana a vytvorili sa podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zavedenie IS Magma HCM pre PRIMA BANKA Slovensko a.s.

Magma HCM podporuje komplexné procesy riadenia ľudských zdrojov v špecifickom prostredí banky s mnohými pobočkami, a rozvetvenou organizačnou štruktúrou. Aplikácia je ntegrovaná do systému prísnych bezpečnostných politík banky.

Zavedenie IS Magma HCM pre Žilinský samosprávny kraj

Centralizované riešenie zabezpečuje jednoduchú administráciu a správu aplikácie i používateľov, spoločnú číselníkovú základňu a je dostupné cca 160 používateľom cez terminálový server.

Zavedenie IS Magma HCM pre Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

IS Magma HCM zabezpečuje kompletnú personálnu a mzdovú agendu pre všetkých zamestnancov, vrátane viac ako 1000 pozorovateľov v celej SR.

Zavedenie IS Magma HCM pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IS Magma HCM zaisťuje personálnu a mzdovú agendu pre zamestnancov v štátnej službe podľa zvláštnych zákonov a predpisov, poskytuje podporu personálnym riadiacim a plánovacím procesom ministerstva.

Microsoft Dynamics NAV pre riadenie výroby plastových výrobkov Plastika, a.s.

Základom systému Microsoft Dynamics NAV je modul výroby rozšírený v oblasti plánovania a odvodu výroby a v oblasti controllingu pre podporu kalkulácií a spätného vyhodnotenia úspešnosti výroby. 

Deltabeam Slovakia riadi výrobu pomocou Microsoft Dynamics AX

Riadenie zákazkovej výroby kotviacich systémov a špeciálnych nosníkov pre železobetónové konštrukcie pomocou systému Microsoft Dynamics AX. 

Evidencia a štatistika výroby s Office 365 v spoločnosti TN SLOVAKIA

Cieľom riešenia bolo posúdiť potreby zákazníka a navrhnúť použitie vhodných produktov z rodiny Microsoft Office 365, ktorý je už v TN SLOVAKIA nasadený a používaný.

Prípadová štúdia
Chcete viac informácií?