Referencie

Stredoslovenská vodárenská používa na riešenie kybernetických hrozieb umelú inteligenciu

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť používa na riešenie kybernetických hrozieb umelú inteligenciu s technológiami IBM QRadar.

Prípadová štúdia

HQS systém je pilierom úspechu najlepšej továrne KIA na svete

Hlavnou úlohou a prínosom HQS systému je priradenie správneho zamestnanca na správnu pracovnú pozíciu a jeho efektívna rotácia zohľadňujúca skutočné pracovné zručnosti a iné parametre.

Videostory

Štúdia uskutočniteľnosti a eliminačná analýza rizík ATPT pre spoločnosť Slovnaft a.s.

AUTOCONT dodal ucelený materiál k posúdeniu realizovateľnosti projektu nakládky železničných cisterien vrátane jeho prínosu, ale taktiež možných rizík a obmedzení, harmonogramu prác, realizácie a rozpočtu.

Prípadová štúdia

Interný informačný systém pre LESY SR

Dodávka riešenia na automatizáciu interných procesov a agend na platforme MS SharePoint a Nintex Workflow: Evidencia a schvaľovanie faktúr, zmlúv, súdnych sporov, interný proces verejného obstarávania.

Audit spracovania osobných údajov pre Prešovský samosprávny kraj

Bol vykonaný audit spracovania osobných údajov a jeho zhody s Informačnými Systémami Verejnej Správy (ISVS). Vytvorením Bezpečnostného projektu získal zákazník porovnanie skutočného stavu so stavom, spĺňajúcim normy ISVS.

Bezpečnostný audit pre pre Slovenskú Správu Ciest

Vypracovanie bezpečnostnej smernice na základe medzinárodných štandardov: ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27002:2005, ISO/IEC TR 13335 – 3:1998 a štandardov podľa Výnosu MF SR č. MF/013261/2008-132 a odporúčaní odvetvovej praxe.

Záujem ?