Referencie

Outsourcing služieb podpory IT zariadení v ČSOB

Zmluva na poskytovanie služieb podpory IT zariadení na centrále a pobočkách banky, ČSOB poisťovne a ČSOB leasingu. Zákazník má takto zabezpečené služby pre svojich viac ako 2500 používateľov.

Outsourcing IKT infraštruktúry pre Mestský úrad Žilina

Služba obsahuje zaistenie kompletnej správy IKT infraštruktúry mesta Žilina. V rámci služby je zabezpečovaná serverová infraštruktúra bežiaca na Virtuálnej platforme Microsoft Hyper-V pod ktorou bežia všetky serverové systémy.

Správa infraštruktúry a podpora používateľov pre HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o.

Poskytovanie správy Virtuálneho prostredia bežiaceho na platforme Microsoft Hyper-V, ďalej je to správa serverov bežiacich pod virtuálnym prostredím zabezpečuje podporu pre koncové zariadenia a LAN/WAN. 

Outtasking – lokálna podpora IT pre Slovenský plynárenský priemysel

Poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú centrálny helpdesk, lokálnu podporu koncových zariadení používateľov na úrovni HW, OS a kancelárskeho SW, SW tretích strán, antivírových programov. 

Outsourcing koncových zariadení pre ING Životnú poisťovňu

Poskytovanie sluieb, ktoré zahŕňajú kompletnú správu koncových zariadení používateľov na úrovni OS, kancelárskeho, poisťovacieho SW a antivírových programov, servisnú podporu pre tlačiarne a lokálne LAN/WAN siete.

Outsourcing reprografických služieb pre Pôdohospodárskú platobnú agentúru

Služba zahŕňa komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre PPA a jej regionálne pracoviská, vrátane dodávky a prenájmu farebných a čiernobielych multifunkčných zariadení.

Outsourcing výpočtovej techniky pre obchodných partnerov Linde GAS k.s.

Služba obsahuje prenájom a správu výpočtovej techniky pre 50 predajných miest obchodných partnerov a poskytovanie centrálnej infraštruktúry pre prístup k firemnej aplikácii. 

Komplexný outsourcing pre Slovenskú Správu Ciest

Poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú centrálny helpdesk, kompletnú správu serverov, firewallov, koncových zariadení používateľov na úrovni OS a kancelárskeho SW, SQL databáz, antivírových programov. 

Outsourcing služieb pre Philip Morris

Podpora koncových zariadení podľa požiadaviek objednávateľa, proaktívna kontrola funkčnosti zariadení a riešenie prípadných problémov, inštalácia hardware, vykonávanie bezpečnostných kontrol a príslušných náprav.

Operatívny prenájom a servis pre Emerson a.s.

Na základe Zmluvy o operatívnom prenájme a servise „ALL-IN“ zabezpečuje AutoCont pre spoločnosť Emerson a.s. sekciu Energy Systems, prenájom kopírok a sieťových tlačiarní značky Triumph Adler.

Chcete viac informácií?