Referencie

IT infraštruktúra pre Domov seniorov Dobré časy

Moderné zariadenie pre seniorov v Brne so špecializovanou starostlivosťou

Prípadová štúdia

Štruktúrovaná kabeláž Leyard EUROPE s.r.o. v Prešove

Návrh a realizácia sieťovej infraštruktúry

Prípadová štúdia

SAP HANA na platforme IBM Power pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s.

Migrácia aplikácií SAP ECC 6.0 EHP7 z prostredia operačného systému IBM aj na dátovú platformu SAP HANA v prostredí Red Hat Enterprise Linux na platforme IBM Power.

Prípadová štúdia

Obnova infraštruktúry GOVNET pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby

Riešenia hyperkonvergovanej infraštruktúry, inštalačné a konfiguračné práce na zariadeniach vrátane podpory na 5 rokov.

Prípadová štúdia

Obnova serverovej farmy pre štátny podnik

Komplexná obnova infraštruktúry dátového centra v administratívnej časti prevádzky. Súčasťou dodávky boli aj súvisiace implementačné práce a servisná podpora riešenia na obdobie 5 rokov.

Prípadová štúdia

Nasadenie DELL EMC PowerFlex pre spoločnosť Codium s. r. o.

24/7 dostupné riešenie pre popredné služby určené na športové tipovanie a online kasíno

Prípadová štúdia

Hyundai AutoEver Europe GmbH – HW MES refresh for Mobis Slovakia

Dodávka hybridného konvergovaného systému vrátane centrálneho zálohovania pre projekt Mobis SK HW refresh.

Prípadová štúdia

Obnova centrálneho diskového úložiska pre spoločnosť Slovenská plavba a prístavy

Projekt bol zameraný na zvýšenie úložnej kapacity diskového pola a zníženie prevádzkových nákladov.

Prípadová štúdia | Videostory

Dodávka serverovej infraštruktúry a IKT zariadení pre Horskú záchrannú službu

Dodávka serverovej infraštruktúry a IKT zariadení v rámci projektu Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW).

Inštalácia a implementácia serverov a komunikačnej infraštruktúry na Finančnej správe SR

AUTOCONT dodal komplexné riešenie systému na správu privilegovaných používateľských účtov, koreňových účtov a super-používateľských účtov založené na riešení Red Hat Ansible Tower.

Dodávka technológií IBM pre Centrálne bankové systémy Tatra banky

V roku 2018 dodávka 4x server IBM Power S924 s procerormi Power9 pre Midas, Globus a DWH banky. V roku 2019 spolupráca pri vykonaní performance testov diskových polí. Následne dodávka a implementácia.

Dodávky zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky pre Transpetrol, a.s.

Komplexné dodávky výpočtovej techniky (LCD, PC,NTB,MFZ,servery, serverové komponenty, produkty a služby Microsoft + aktualizačné vyhlásenie Microsoft Enterprise).

Výpočtová technika a periférie pre Úrad pre investície a akvizície MOSR

AUTOCONT s.r.o. je dodávateľom výpočtovej techniky a periférií v rámci komplexnej obnovy IKT zariadení pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.

Zmluva o poskytovaní servisných služieb v Transpetrol, a.s.

Zabezpečenie servisu SLA pre HW a SW (licencie, HW, support) dodávateľom pre objednávateľa v rozsahu a na zariadeniach podľa zmluvy o poskytovaní servisných služieb.

Inovácia firewallov v technologickej LAN sieti v TEKO a.s.

AUTOCONT zrealizoval dodávku next-generation firewallov Cisco Firepower v technologickej sieti vrátane implementácie a konfigurácie pravidiel, politík a spojení.

Obnova infraštruktúry v spoločnosti Regada

Návrh a realizácia novej IS, vrátane sieťovej infraštruktúry a bezpečnostních prvkov. Zároveň zákazník pristúpil k servisnej zmluve o správe novej IS.

Zmluva o vykonávaní mimozáručného a pozáručného servisu a ostatných služieb v ZSSK, a.s.

Mimozáručný a pozáručný servis, profylaktická údržba a technická podpora elektronických prevádzkovaných zariadení ZSSK, a.s. na koncových pracoviskách elektronického predajného systému.

Obnova infraštruktúry pre Mesto Michalovce

Návrh a realizácia novej IS, vrátane sieťovej infraštruktúry a bezpečnostních prvkov. Zároveň zákazník pristúpil k servisnej zmluve o správe novej IS.

Dodávky notebookov pre spoločnosť Red Bull

V období od roku 2011 až po súčasnosť realizuje AutoCont dodávky notebookov Lenovo pre Red Bull Slovensko i Red Bull Česká republika. Súčasťou zákazky sú drobné inštalácie ako aj servis notebookov Lenovo a HP tlačiarní.

Obnova serverovej a sieťovej infraštruktúry pre Auguste Cryogenics s.r.o.

AUTOCONT urobil analýzu vhodného riešenia prepojenia dvoch výrobných hál s redundantným prepojením na Cisco technólogii a zrealizoval výmenu serverovej infraštruktúry s vybudovaním Hyper-V clustra.

Konsolidácia infraštruktúry s VMware vSphere pre Mesto Trenčín

Konsolidácia serverovej infraštruktúry s využitím virtualizačných technológií VMware vSphere a sieťových prvkov Cisco a dodávka serverov a diskového poľa. Prínosom je navýšenie dostupnosti a výkonnosti prevádzkovaných systémov. 

Dodávky kancelárskej techniky a spotrebného materiálu pre Slovenskú sporiteľňu.

Od roku 2003 po súčasnosť AutoCont realizuje dodávky skartovacích zariadení, projektorov a spotrebného materiálu ako sú pásky pre ihličkové tlačiarne a zálohovacie dátové pásky pre Slovenskú sporiteľňu.

Výpočtová technika a meracíie zariadenia pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Dodávka prístrojov, serverov, zálohovacích zdrojov, diskových polí, počítačov, 3D skenerov a tlačiarní, klimatizácie, fotoaparátov, softvéru, sieťových, zálohovacích a ďalších zariadení pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Dodávka videokonferenčného systému pre Medirex Servis, s r.o.

Dodávka a implementácia pokročilého videokonferenčného riešenia postaveného na Cisco Telepresence, prepájajúceho 3 lokality v Bratislave a Košiciach, ktoré pomohli znížiť cestovné náklady a ušetriť čas zamestnancom.

Nasadenie VMware ESX v spoločnosti Thermal park Bešeňová

AutoCont implementoval produkty VMware, čím sa vytvorilo bezpečné prostredie pre firemný informačný systém s dôrazom na centrálnu správu a jednoduchú rozšíriteľnosť.

Prípadová štúdia

Virtualizáciou zabezpečili vysokú dostupnosť ERP systému v Plastika Nitra

Spoločnosť Plastika Nitra požadovala hlavne vysokú dostupnosť svojho ERP systému a vhodné zálohovanie, čo sa nasadením VMware ESX serverov ako HA klástra podarilo dosiahnuť. 

Prípadová štúdia

Virtualizáciou zjednodušili správu svojich serverov v spoločnosti NÚSCH, a.s.

Nasadení IBM HW technológie BladeCenter pre zvýšený výkon pri znížených nákladoch a v inštalácii VMware ESX server, čím sa zjednodušila správa systémov a nasadzovanie nových služieb a zvýšila dostupnosť systémov a využitie HW.

Prípadová štúdia

Obnova hw vybavenia pre ukladanie dát pre Pôdohospodársku platobnú agentúru

Projekt obnovy hardvérového vybavenia pre ukladanie dát, s využitím časti existujúcej SAN infraštruktúry pri zachovaní vysokej dostupnosti a tolerancie výpadku replikáciou dát do záložného datacentra. 

Prípadová štúdia

Vybudovanie prostredia na virtuálnej platforme VMware ESX pre ThyssenKrupp Ferostav

Virtualizácie na báze produktov VMware, čím sa vybudovalo primárne dátové centrum bez viazanosti serverového prostredia na fyzický hardware, zvýšila sa dostupnosť serverov a služieb a konsolidovalo sa zálohovanie.

Prípadová štúdia

Evidencia a správa majetku pre operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Po úvodnej analýze všetkých vstupov ponúkol AutoCont ako riešenie systém ALVAO, ktorý výborne spolupracuje s platformou Microsoft, vďaka čomu veľmi uľahčuje administratívnu prácu, zamedzuje duplicitám a šetrí čas technikom.

Dodávka diskového poľa pre Slovenskú plavbu a prístavy a.s.

Dodanie diskového poľa IBM Storwize V3700, ktoré podporuje automatickú migráciu dát medzi rôznymi typmi diskov (SSD a HDD) pomocou technológie IBM Easy Tier. 

Outsourcing reprografických služieb pre Pôdohospodárskú platobnú agentúru

Služba zahŕňa komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre PPA a jej regionálne pracoviská, vrátane dodávky a prenájmu farebných a čiernobielych multifunkčných zariadení.

Zvýšenie dostupnosti IT služieb a bezpečnosti dát v Mesto Košice

Rekonštrukcia štruktúrovanej kabeláže, nízkonapäťových rozvodov, dodávka switchov Cisco, SFP modulov pre manažment siete. Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti IT služieb, manažovanie aktívnych LAN prvkov a koncových zariadení.

Dodávky SW licencií pre spoločnosť Slovenská pošta, a.s.

Realizácie dodávky softwarových licencií v programe Microsoft Select Plus a súvisiacich služieb podpory a tiež bezpečnostného softvéru spoločnosti ESET po poskytnutí licenčného poradenstva a odborných konzultácií.

Dodávka výpočtovej techniky a licencií pre spoločnosť Kia Motors Slovakia

Realizácie dodávky serverov, počítačov, zálohovacích zariadení, informačných kioskov a bezpečnostného softvéru ESET. Poskytnutí licenčného poradenstva a dodávka softwarových licencií v programe Microsoft Select Plus.

Dodávka výpočtovej techniky pre Úrad vlády SR

Realizácia dodávky a inštalácia komplexnej infraštruktúry centrálneho datacentra, skladajúcej sa zo serverov, storage zariadení a softwarového vybavenia pre realizáciu virtuálneho prostredia, jeho monitoringu i zálohovania.

Správa serverovej infraštruktúry pre Zberné suroviny a.s. Žilina

Zabezpečenie správy serverovej infraštruktúry založenej na technológii MS Hyper-V R2. Súčasťou aj správa systému Microsoft TMG, Microsoft Exchange, Microsoft SQL a produktov GFI, podpora hardvérovej časti a LAN infraštruktúry.

Dodávky výpočtovej techniky pre Chemosvit

Predmetom zákazky sú celoročné dodávky IKT zariadení a softwaru Microsoft pre Chemosvit, a.s. a jej dcérske spoločnosti v období od roku 2005 až po súčasnosť.

Obnova infraštruktúry s pridanou hodnotou pre spoločnosť NAFTA a.s.

Projekt bol zameraný na zachovanie výhod virtuálnej infraštruktúry s požiadavkami na zvýšenú dostupnosť riešenia pri rozumných finančných nákladoch na riešenie. Pre projekt bolo použito VMware vSphere a diskové úložisko HP.

Prípadová štúdia

Projekt vnútrorackového chladenia pre Ústav experimentálnej fyziky SAV

Modernizácia chladenia dátového centra prevádzkujúceho výpočtový kláster pre medzinárodné projekty pre Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Dôraz bol kladený na zníženie prevádzkových nákladov na chladenie.

Dodávka bezpečnostného softvéru pre Košický samosprávny kraj

AutoCont realizoval u zákazníka služby spojené s implementáciou, predĺžením a rozširovaním vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business z 1000 na 1200 endpointov.

Komplexná dodávka výpočtovej techniky pre Centrum vedecko-technických informácií SR

Komplexná dodávka výpočtovej techniky druhu: diskové pole, sieťový prepínač - základná konfigurácia, rozšírená konfigurácia, firewall s bezpečnostným softvérom, komunikačný uzol a licencie k operačným systémom/zariadeniam.

Dodávka výpočtovej techniky pre Úrad vlády SR

Dodávka: osobné počítače, LCD monitory, notebooky, tablety, tlačiarne, pamäťové jednotky, skenery, blade šasi, dátové ložiská, UPS-zdroje, switche, routre, sieťové a multifunkčné zariadenia, servery a softvérové balíky.

Dodávka software Brocade pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s.

Softvérový ADC zabezpečuje rýchly prístup k webovým stránkam a Enterprise aplikáciám, efektívne využíva kapacity webových a aplikačných serverov a je schopný behu on-premis ako aj vo verejnom alebo privátnom cloude.

Dodávka a implementácia SAN switchov pre Prešovský samosprávny kraj

Predmetom plnenia bolo dodanie IBM SAN switchov spolu s ich pripojením a konfiguráciou a následnou servisnou podporou. Súčasťou dodávky boli aj kancelárske počítače Lenovo a zálohovací software Symantec.

1 2
Chcete viac informácií?