Referencie

Dodávka HW a riešenia Disaster Recovery pre MOBIS Slovakia s.r.o.

Dodávka osobných počítačov, backup systému a riešenia disaster recovery dátového centra, ktoré dokáže zaistiť chod spoločnosti aj v prípade prírodnej katastrofy či inej situácie, ktorá má fatálny dopad na primárnej datacentrum.

Privátna cloud infraštruktúra pod náročné SQL databáze v spoločnosti DOXXbet.

Nasadenia infraštruktúrneho riešenia pre kritické systémy on-line kurzového stávkovania. Jadrom týchto systémov sú extrémne náročné databáze Microsoft SQL, pre ktoré bol zvolený All-Flash storage osadený výkonnými diskami SSD.

Dodávka hardware a software pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Na základe Rámcovej dohody spoločnosť AutoCont SK a.s. realizovala dodávku technickej a komunikačnej infraštruktúry pozostávajúcej z x86 serverov, HW serverových komponentov, storage zariadení a virtualizačného SW VMware.

Operatívny prenájom a servis pre Emerson a.s.

Na základe Zmluvy o operatívnom prenájme a servise „ALL-IN“ zabezpečuje AutoCont pre spoločnosť Emerson a.s. sekciu Energy Systems, prenájom kopírok a sieťových tlačiarní značky Triumph Adler.

Dodávka licencií v programe MS Enterprise agreement pre Kooperativa poisťovňa, a.s.

Spoločnosť prostredníctvom LSP partnera AutoCont SK uzavrela Microsoft Enterprise agreement na obdobie 3 rokov, prešla na online licenčný model klientov a pokračuje v klasickom licenčnom modeli na serverovej časti.

Serverová infraštruktúra pre ITmed, s.r.o.

V roku 2015 realizoval AutoCont komplexnú dodávku vysoko dostupnej serverovej infraštruktúry (servery, storage, LAN switche, SAN switche, UPS, virtualizačný software, backup software, inštalácia).

Pozáručný servis kancelárskej techniky pre mesto Košice

Zabezpečenie pozáručného servisu tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov na základe uzatvorenej dvojročnej rámcovej dohody „Pozáručný servis kancelárskej techniky vrátane dodania náhradných dielov.“

Dodávka licencií v programe Microsoft Select Plus spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s.

AutoCont SK dodává Software Assurance ku serverovým produktom v ročných splátkach v programe Select Plus. Ten umožňuje podľa potreby aktualizovať servery a rozloženie platieb na jednotlivé roky a plánovať náklady oddelenia IT.

Mimozáručné opravy kopírok pre Ministerstvo obrany SR

Na základe „Zmluvy o mimozáručnej servisnej podpore fotokopírovacích zariadení“ zabezpečenie služby pozáručných opráv kopírovacích strojov Ricoh, Toshiba, Canon, LANIER a dodávky náhradných dielov po celej Slovenskej republike.

Projekt obnovy diskových polí pre LESY SR š.p.

Obnova hardvéru pre ukladanie dát a skrátenie bodu obnovy (RPO) na 0 použitím synchrónnej replikácie.

Dodávka diskového poľa pre Mesto Košice

Dodávka a inštalácia dvojice diskových polí NetApp rady FAS 2040. Diskové polia sú umiestnené v produkčnej/primárnej lokalite FAS2040A ako aj v záložnej/sekundárnej lokalite FAS2040.

Automatizovaná migrácia v bankovom prostredí pre Národnú banku Slovenska

Prostredníctvom efektívnej migrácie bol v celej IT infraštruktúre nasadený operačný systém Windows 7 (miesto Windows XP s končiacou podporou), došlo k migrácii užívateľských profilov, dát aj klientskych aplikácií. 

Prípadová štúdia

Modernizácia vybavenia učební pre Technicko-hospodárskú správu ústavov SAV

Dodanie a inštalácia zariadení videokonferenčných miestností, interaktívnych tabúľ a notebookov pre projekt: „Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania“

1 2
Chcete viac informácií?