Referencie

Dodávka a implementácia produktu Whalebone pre Viena international, s. r. o.

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti Viena international, s. r. o.

Prípadová štúdia

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti HBM Pharma s.r.o.

Dodávka a implementácia produktu Logmanager vo farmaceutickej firme.

Prípadová štúdia

Obnova prevádzky podniku po kybernetickom útoku

Dôsledkom kybernetického útoku je vyradenie prevádzky celého podniku, tomuto problému čelili aj LESY Slovenskej republiky.

Prípadová štúdia

Generačná výmena zariadení FORTINET

Zvýšenie úrovne zabezpečenia podniku a ochrana pred kybernetickými hrozbami v reálnom čase v spoločnosti SPINEA, s.r.o.

Prípadová štúdia

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť rieši kybernetické hrozby

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť používa na riešenie kybernetických hrozieb umelú inteligenciu s technológiami IBM QRadar.

Prípadová štúdia | Videostory

Inovácia firewallov v technologickej LAN sieti v TEKO a.s.

AUTOCONT zrealizoval dodávku next-generation firewallov Cisco Firepower v technologickej sieti vrátane implementácie a konfigurácie pravidiel, politík a spojení.

Inštalácia a implementácia serverov a komunikačnej infraštruktúry na Finančnej správe SR

AUTOCONT dodal komplexné riešenie systému na správu privilegovaných používateľských účtov, koreňových účtov a super-používateľských účtov založené na riešení Red Hat Ansible Tower.

Log Management and SIEM tool pre Finančnú správu

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v sieťových zónach implementáciou centralizovaného úložiska logov s pripojením na systém manažmentu bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM). Riešenie je postavené na IBM QRadar SIEM.

Outtasking – lokálna podpora IT pre Slovenský plynárenský priemysel

Poskytovanie služieb, ktoré zahŕňajú centrálny helpdesk, lokálnu podporu koncových zariadení používateľov na úrovni HW, OS a kancelárskeho SW, SW tretích strán, antivírových programov. 

Bezpečnostný audit pre pre Slovenskú Správu Ciest

Vypracovanie bezpečnostnej smernice na základe medzinárodných štandardov: ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27002:2005, ISO/IEC TR 13335 – 3:1998 a štandardov podľa Výnosu MF SR č. MF/013261/2008-132 a odporúčaní odvetvovej praxe.

Dodávka výpočtovej techniky a licencií pre spoločnosť Kia Motors Slovakia

Realizácie dodávky serverov, počítačov, zálohovacích zariadení, informačných kioskov a bezpečnostného softvéru ESET. Poskytnutí licenčného poradenstva a dodávka softwarových licencií v programe Microsoft Select Plus.

Dodávka bezpečnostného softvéru pre Košický samosprávny kraj

AutoCont realizoval u zákazníka služby spojené s implementáciou, predĺžením a rozširovaním vernostnej licencie antivírusovej ochrany koncových zariadení na 24 mesiacov ESET Secure Business z 1000 na 1200 endpointov.

Chcete viac informácií?