Referencie

Obnova prevádzky podniku po kybernetickom útoku

Dôsledkom kybernetického útoku je vyradenie prevádzky celého podniku, tomuto problému čelili aj LESY Slovenskej republiky.

Prípadová štúdia

IT infraštruktúra pre Domov seniorov Dobré časy

Moderné zariadenie pre seniorov v Brne so špecializovanou starostlivosťou

Prípadová štúdia

Štruktúrovaná kabeláž Leyard EUROPE s.r.o. v Prešove

Návrh a realizácia sieťovej infraštruktúry

Prípadová štúdia

SAP HANA na platforme IBM Power pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s.

Migrácia aplikácií SAP ECC 6.0 EHP7 z prostredia operačného systému IBM aj na dátovú platformu SAP HANA v prostredí Red Hat Enterprise Linux na platforme IBM Power.

Prípadová štúdia

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti HBM Pharma s.r.o.

Dodávka a implementácia produktu Logmanager vo farmaceutickej firme.

Prípadová štúdia

Dodávka a implementácia produktu Whalebone pre Viena international, s. r. o.

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti Viena international, s. r. o.

Prípadová štúdia

Tatravagónka má nové servery IBM Power10

Obnova serverovej platformy pre podnikové systémy a ďalšie kritické aplikácie ako dôležité súčasti fungovania informačného systému v spoločnosti.          

Prípadová štúdia

Obnova infraštruktúry GOVNET pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby

Riešenia hyperkonvergovanej infraštruktúry, inštalačné a konfiguračné práce na zariadeniach vrátane podpory na 5 rokov.

Prípadová štúdia

Obnova serverovej farmy pre štátny podnik

Komplexná obnova infraštruktúry dátového centra v administratívnej časti prevádzky. Súčasťou dodávky boli aj súvisiace implementačné práce a servisná podpora riešenia na obdobie 5 rokov.

Prípadová štúdia

Nasadenie DELL EMC PowerFlex pre spoločnosť Codium s. r. o.

24/7 dostupné riešenie pre popredné služby určené na športové tipovanie a online kasíno

Prípadová štúdia

HQS systém je pilierom úspechu najlepšej továrne KIA na svete

HQS systém a jeho priradenie správneho zamestnanca na správnu pracovnú pozíciu a následne efektívna rotácia zohľadňujúca skutočné pracovné zručnosti a iné parametre vrátane jeho fyzickej výšky.

Prípadová štúdia | Videostory

Hyundai AutoEver Europe GmbH – HW MES refresh for Mobis Slovakia

Dodávka hybridného konvergovaného systému vrátane centrálneho zálohovania pre projekt Mobis SK HW refresh.

Prípadová štúdia

Generačná výmena zariadení FORTINET

Zvýšenie úrovne zabezpečenia podniku a ochrana pred kybernetickými hrozbami v reálnom čase v spoločnosti SPINEA, s.r.o.

Prípadová štúdia

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť rieši kybernetické hrozby

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť používa na riešenie kybernetických hrozieb umelú inteligenciu s technológiami IBM QRadar.

Prípadová štúdia | Videostory

Obnova centrálneho diskového úložiska pre spoločnosť Slovenská plavba a prístavy

Projekt bol zameraný na zvýšenie úložnej kapacity diskového pola a zníženie prevádzkových nákladov.

Prípadová štúdia | Videostory

Outsourcing služieb podpory IT zariadení v ČSOB

Zmluva na poskytovanie služieb podpory IT zariadení na centrále a pobočkách banky, ČSOB poisťovne a ČSOB leasingu. Zákazník má takto zabezpečené služby pre svojich viac ako 2500 používateľov.

Dodávka serverovej infraštruktúry a IKT zariadení pre Horskú záchrannú službu

Dodávka serverovej infraštruktúry a IKT zariadení v rámci projektu Nákup, montáž a inovácia automatických meteorologických staníc (AMS), vrátane dodania softvéru (SW) a hardvéru (HW).

Inštalácia a implementácia serverov a komunikačnej infraštruktúry na Finančnej správe SR

AUTOCONT dodal komplexné riešenie systému na správu privilegovaných používateľských účtov, koreňových účtov a super-používateľských účtov založené na riešení Red Hat Ansible Tower.

Dodávka technológií IBM pre Centrálne bankové systémy Tatra banky

V roku 2018 dodávka 4x server IBM Power S924 s procerormi Power9 pre Midas, Globus a DWH banky. V roku 2019 spolupráca pri vykonaní performance testov diskových polí. Následne dodávka a implementácia.

Prevádzka IT infraštruktúry v cloude pre spoločnosť ALCASYS

Služby zákazníkom 24 hodín denne na infraštruktúre bez výpadkov, s garanciou dostupnosti potrebného výkonu, kapacity i rýchlosti odozvy. AC Cloud služby dcérskej spoločnosti Cloud4com s portálom Virtix.

Videostory

Log Management and SIEM tool pre Finančnú správu

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v sieťových zónach implementáciou centralizovaného úložiska logov s pripojením na systém manažmentu bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM). Riešenie je postavené na IBM QRadar SIEM.

Dodávky zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky pre Transpetrol, a.s.

Komplexné dodávky výpočtovej techniky (LCD, PC,NTB,MFZ,servery, serverové komponenty, produkty a služby Microsoft + aktualizačné vyhlásenie Microsoft Enterprise).

Výpočtová technika a periférie pre Úrad pre investície a akvizície MOSR

AUTOCONT s.r.o. je dodávateľom výpočtovej techniky a periférií v rámci komplexnej obnovy IKT zariadení pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.

Implementácia HR systému na všetky OvZP pre Prešovský samosprávny kraj

Realizácia HR systému pre organizácie v pôsobnosti PSK technológiou klient – server, pričom bola zrealizovaná kompletná správa a zálohovanie systému v prostředí PSK.

Zmluva o poskytovaní servisných služieb v Transpetrol, a.s.

Zabezpečenie servisu SLA pre HW a SW (licencie, HW, support) dodávateľom pre objednávateľa v rozsahu a na zariadeniach podľa zmluvy o poskytovaní servisných služieb.

Štúdia uskutočniteľnosti a eliminačná analýza rizík ATPT pre spoločnosť Slovnaft a.s.

AUTOCONT dodal ucelený materiál k posúdeniu realizovateľnosti projektu nakládky železničných cisterien vrátane jeho prínosu, ale taktiež možných rizík a obmedzení, harmonogramu prác, realizácie a rozpočtu.

Prípadová štúdia

Inovácia firewallov v technologickej LAN sieti v TEKO a.s.

AUTOCONT zrealizoval dodávku next-generation firewallov Cisco Firepower v technologickej sieti vrátane implementácie a konfigurácie pravidiel, politík a spojení.

Elektronizácia procesov obstarávania pre Tepelné hospodárstvo

Integrácia existujúceho prostredia MS SharePoint s externým systémom spoločnosti Softip, elektronizácia schvaľovacích procesov faktúr, žiadaniek a objednávok. Príprava výstupov pre manažérske rozhodovanie a reporting.

Obnova infraštruktúry v spoločnosti Regada

Návrh a realizácia novej IS, vrátane sieťovej infraštruktúry a bezpečnostních prvkov. Zároveň zákazník pristúpil k servisnej zmluve o správe novej IS.

Zmluva o vykonávaní mimozáručného a pozáručného servisu a ostatných služieb v ZSSK, a.s.

Mimozáručný a pozáručný servis, profylaktická údržba a technická podpora elektronických prevádzkovaných zariadení ZSSK, a.s. na koncových pracoviskách elektronického predajného systému.

Obnova infraštruktúry pre Mesto Michalovce

Návrh a realizácia novej IS, vrátane sieťovej infraštruktúry a bezpečnostních prvkov. Zároveň zákazník pristúpil k servisnej zmluve o správe novej IS.

Interný informačný systém pre LESY SR

Dodávka riešenia na automatizáciu interných procesov a agend na platforme MS SharePoint a Nintex Workflow: Evidencia a schvaľovanie faktúr, zmlúv, súdnych sporov, interný proces verejného obstarávania.

Evidencia a štatistika výroby s Office 365 v spoločnosti TN SLOVAKIA

Cieľom riešenia bolo posúdiť potreby zákazníka a navrhnúť použitie vhodných produktov z rodiny Microsoft Office 365, ktorý je už v TN SLOVAKIA nasadený a používaný.

Prípadová štúdia

Dodávky notebookov pre spoločnosť Red Bull

V období od roku 2011 až po súčasnosť realizuje AutoCont dodávky notebookov Lenovo pre Red Bull Slovensko i Red Bull Česká republika. Súčasťou zákazky sú drobné inštalácie ako aj servis notebookov Lenovo a HP tlačiarní.

Obnova serverovej a sieťovej infraštruktúry pre Auguste Cryogenics s.r.o.

AUTOCONT urobil analýzu vhodného riešenia prepojenia dvoch výrobných hál s redundantným prepojením na Cisco technólogii a zrealizoval výmenu serverovej infraštruktúry s vybudovaním Hyper-V clustra.

Interný systém na sledovanie výkonových ukazovateľov zamestnancov v Kia Motors Slovakia

Nasadenie aplikačného prostredia MS SharePoint 2016, vývoj modulu pre sledovanie KPI zamestnancov, elektronizácia schvaľovacích procesov, vývoj rozhraní na externé informačné systémy. Reporting a tvorba PowerBI reportov.

Microsoft Dynamics NAV pre riadenie výroby plastových výrobkov Plastika, a.s.

Základom systému Microsoft Dynamics NAV je modul výroby rozšírený v oblasti plánovania a odvodu výroby a v oblasti controllingu pre podporu kalkulácií a spätného vyhodnotenia úspešnosti výroby. 

Audit spracovania osobných údajov pre Prešovský samosprávny kraj

Bol vykonaný audit spracovania osobných údajov a jeho zhody s Informačnými Systémami Verejnej Správy (ISVS). Vytvorením Bezpečnostného projektu získal zákazník porovnanie skutočného stavu so stavom, spĺňajúcim normy ISVS.

Konsolidácia infraštruktúry s VMware vSphere pre Mesto Trenčín

Konsolidácia serverovej infraštruktúry s využitím virtualizačných technológií VMware vSphere a sieťových prvkov Cisco a dodávka serverov a diskového poľa. Prínosom je navýšenie dostupnosti a výkonnosti prevádzkovaných systémov. 

Dodávky kancelárskej techniky a spotrebného materiálu pre Slovenskú sporiteľňu.

Od roku 2003 po súčasnosť AutoCont realizuje dodávky skartovacích zariadení, projektorov a spotrebného materiálu ako sú pásky pre ihličkové tlačiarne a zálohovacie dátové pásky pre Slovenskú sporiteľňu.

Výpočtová technika a meracíie zariadenia pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Dodávka prístrojov, serverov, zálohovacích zdrojov, diskových polí, počítačov, 3D skenerov a tlačiarní, klimatizácie, fotoaparátov, softvéru, sieťových, zálohovacích a ďalších zariadení pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Dodávka videokonferenčného systému pre Medirex Servis, s r.o.

Dodávka a implementácia pokročilého videokonferenčného riešenia postaveného na Cisco Telepresence, prepájajúceho 3 lokality v Bratislave a Košiciach, ktoré pomohli znížiť cestovné náklady a ušetriť čas zamestnancom.

Nasadenie VMware ESX v spoločnosti Thermal park Bešeňová

AutoCont implementoval produkty VMware, čím sa vytvorilo bezpečné prostredie pre firemný informačný systém s dôrazom na centrálnu správu a jednoduchú rozšíriteľnosť.

Prípadová štúdia

Virtualizáciou zabezpečili vysokú dostupnosť ERP systému v Plastika Nitra

Spoločnosť Plastika Nitra požadovala hlavne vysokú dostupnosť svojho ERP systému a vhodné zálohovanie, čo sa nasadením VMware ESX serverov ako HA klástra podarilo dosiahnuť. 

Prípadová štúdia

Virtualizáciou zjednodušili správu svojich serverov v spoločnosti NÚSCH, a.s.

Nasadení IBM HW technológie BladeCenter pre zvýšený výkon pri znížených nákladoch a v inštalácii VMware ESX server, čím sa zjednodušila správa systémov a nasadzovanie nových služieb a zvýšila dostupnosť systémov a využitie HW.

Prípadová štúdia
1 2 3
Chcete viac informácií?