Referencie

Modernizácia vybavenia učební pre Technicko-hospodárskú správu ústavov SAV

Dodanie a inštalácia zariadení videokonferenčných miestností, interaktívnych tabúľ a notebookov pre projekt: „Ústavy SAV v Košiciach – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania“

Zavedenie IS Magma HCM pre PRIMA BANKA Slovensko a.s.

Magma HCM podporuje komplexné procesy riadenia ľudských zdrojov v špecifickom prostredí banky s mnohými pobočkami, a rozvetvenou organizačnou štruktúrou. Aplikácia je ntegrovaná do systému prísnych bezpečnostných politík banky.

Zavedenie IS Magma HCM pre Žilinský samosprávny kraj

Centralizované riešenie zabezpečuje jednoduchú administráciu a správu aplikácie i používateľov, spoločnú číselníkovú základňu a je dostupné cca 160 používateľom cez terminálový server.

Zavedenie IS Magma HCM pre Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

IS Magma HCM zabezpečuje kompletnú personálnu a mzdovú agendu pre všetkých zamestnancov, vrátane viac ako 1000 pozorovateľov v celej SR.

Zavedenie IS Magma HCM pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IS Magma HCM zaisťuje personálnu a mzdovú agendu pre zamestnancov v štátnej službe podľa zvláštnych zákonov a predpisov, poskytuje podporu personálnym riadiacim a plánovacím procesom ministerstva.

1 2 3
Chcete viac informácií?