AUTOCONT má novú nežnú posilu.

Bratislava (január 2022) - Spoločnosť AUTOCONT s.r.o. privítala do tímu skúsenú Janu Kirk.  

Spoločnosť AUTOCONT s.r.o. ako slovenská súčasť skupiny AUTOCONT, ktorá je významným dodávateľom informačných a komunikačných technológií na českom a slovenskom trhu, privítala do tímu skúsenú Janu Kirk.  Ako Account Manager bude zodpovedná za rozvoj aktivít v sektore veľkých klientov.

AUTOCONT má vyše 25-ročnú tradíciu v oblasti služieb, riešení a dodávok tovaru v oblasti ICT.

V duchu jeho poslania, zavádza a prevádzkuje užitočné informačné technológie v organizáciách.  Portfólio zákazníkov  preto tvorí firemná klientela, štátna správa, samospráva i školstvo.

Jana Kirk má vyše 17 ročné skúsenosti v oblasti informačných technológii vo východnej Európe. Jej talent na ľudí a silnú ambíciu presadiť sa prevažne v mužskom kolektíve, pretavila aj do excelentných výsledkov svojej profesnej činnosti.

Svoje bohaté skúsenosti  nadobudla na pozíciach Key Account Managera, či Sales specialist už v minulosti. Naposledy zastávala funkciu v Huawei Technologies, Praha ako Head of Sales. Vytvárala a riadila vzťahy so zákazníkmi, či koordinovala aktivity medzi subjektami. Významným atribútom jej práce bolo aj vyhľadávanie cenných obchodných príležitostí.

Vzhľadom na jej profesionálnu históriu oceňujeme znalosť podnikateľského prostredia a informačných technológií českého a slovenského trhu. Jana Kirk ako Account Manager má preto veľký potenciál osloviť cieľovú skupinu zákazníkov, hľadajúcich kvalitu, ústretovosť a v neposlednom rade promptnosť riešení.

Ako žena zosúlaďuje rámec jej ľudskej stránky osobnosti a precíznosť, akou je schopná riešiť všetky procesy v IT biznise. Pretože nielen vlastná implementácia projektu, ale už jeho samotný zrod a správne zadanie rozhoduje o jeho prínosoch. Rovnako spôsob, ako je následne daný informačný systém alebo daná technológia prevádzkovaná a využívaná. To všetko je pre AUTOCONT kľúčové a podriaďuje tomu obchodné i realizačné postupy.

Chcete viac informácií?