AUTOCONT sa stal HP Partnerom roku 2021 v ČR i SR

Praha a Bratislava, marec 2022 -  Získali sme významné ocenenie za vzájomnú spoluprácu s HP za rok 2021.

Ocenenie v ČR a SR

Víziou spoločnosti HP je vytvárať technológie, ktoré zjednodušujú život, snažia sa vytvárať produkty, ktoré menia spôsoby práce a neprestávajú inovovať. Tento technologický líder je silne orientovaný na predaj prostredníctvom partnerov a na začiatku roka ich tradične oceňuje. Za rok 2021 akcentovalo HP vo svojom poďakovaní za spoluprácu neľahkú situáciu v spoločnosti aj na trhu.

Veľmi nás teší, že bola v Českej republike i Slovenskej republike ocenená ako Najväčší HW reseller HP roku 2021. Tento výsledok je výrazom dlhodobého a systematického rozvoja spolupráce aj toho, že AUTOCONT bol svojim zákazníkom nablízku aj v uplynulom roku. A ako obchodný aj servisný partner HP dokázal v čo najväčšej možnej miere potrebné produkty dodávať a poskytovať k nim potrebné služby.

„Vážim si celoročné úsilie, ktoré naši partneri aj napriek neľahkej celospoločenskej situácii, kontinuálne vyvíjajú,“ uviedla v časti svojho komentára k odovzdaným oceneniam Erika Lindauerová, generálna riaditeľka spoločnosti HP pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

Veľký rast na Slovensku

Vďaka obchodným úspechom na slovenskom trhu sa nám za rok 2021 podarilo získať aj ocenenie Reseller HP s najväčším medziročným rastom HW.

Chcete viac informácií?