Svojský génius

Bratislava (marec 2022)- Spoločnosť AUTOCONT má ďalší úlovok. S nadšením privítala Petra Woleka, ako veľmi cenného zamestnanca. Svoju pozíciu Senior ICT architecta obhájil na výbornú.

História jeho počiatkov siaha až na Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Prahe, ktorú ukončil magisterským titulom. Ako sám rád priznáva, jeho štúdium na vysokej škole bolo viac než len o pilnom štúdiu. Postupne nadobúdal pracovné skúsenosti na rôznych pozíciách. Od technika, projektového inžiniera, konzultanta, architekta, či manažéra. Pracoval ako zamestnanec na strane zákazníka, výrobcu softvérových riešení, ale aj dodávateľa infraštruktúrnych riešení. Naposledy v spoločnosti Atos IT Solutions and Services s.r.o. ako Senior design architect.

Nakoniec jeho „nepokojný“ profesný duch zakotvil v našom prístave.

AUTOCONT s.r.o. ako slovenská súčasť skupiny AUTOCONT, je významným dodávateľom informačných a komunikačných technológií na českom a slovenskom trhu. Má vyše 30-ročnú tradíciu v oblasti služieb, riešení a dodávok tovaru v oblasti ICT a v duchu jeho poslania, zavádza a prevádzkuje užitočné informačné technológie v organizáciách. Portfólio zákazníkov preto tvorí firemná klientela, štátna správa, samospráva i školstvo.

Peter Wolek je kvalifikovaný profesionál s celosvetovými skúsenosťami zameranými na dostupnosť služieb a ochranu dát. V označení ako Senior ICT architect sa našiel.  Zameriava sa na návrh riešení pre ukladanie a ochranu dát, ako architekt tvorí riešenia výroby dostupnosti aplikácií a špecifikuje stratégie migrácie infraštruktúrnych systémov do cloudu.

“Po rokoch práce vo veľkej korporácii som mal pocit, že AUTOCONT je tá spoločnosť, ktorá má veľký potenciál na rast, flexibilitu v riadení a interných procesoch a ktorej môžu moje skúsenosti a entuziazmus pomôcť stať sa top IT firmou na Slovensku. AUTOCONT vnímam ako spoločnosť, ktorá pomáha svojim zákazníkom byť úspešnými transformáciou svojich IT na novú, digitálnu dobu”.

V jeho záujmoch dominuje cestovanie, keďže precestoval 52 štátov. Veľa času venuje svojim trom synom. Stretnete ho s rodinou v horách, alebo pri mori. S obľubou číta knihy, hrá futbal, bicykluje a venuje sa svojej záhrade.

Chcete viac informácií?