Veeam ProPartner Awards 2021

Spoločnosť Veeam® Software, líder v oblasti riešení zálohovania, obnovy a správy údajov, vyhlásila víťazov ocenenia Veeam ProPartner Awards 2021.

Cenu za najlepšieho partnera predávajúci univerzálne licencie Veeam získal AUTOCONT s.r.o.  Ide o Partnera, ktorý v roku 2021 uzavrel najväčší počet predplatných obchodov.

Ocenenia sa udeľujú každoročne s cieľom oceniť vynikajúce výsledky a odhodlanie partnerov Veeam ProPartner Value-Added Reseller (VAR) a Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), ktorí svojim know-how a skúsenosťami posunuli zákaznícku podporu na ďalšiu úroveň.

Ocenení partneri implementujú moderné riešenia na ochranu údajov v čoraz zložitejších IT prostrediach, aby nákladovo efektívne chránili rôzne pracovné záťaže, údaje a aplikácie a zároveň boli vždy k dispozícii podľa obchodných potrieb.

Výkonný riaditeľ AUTOCONTu Peter Trajlinek prevzal cenu od Martina Štětku, regionálneho manažéra pre strednú a východnú Európu spoločnosti Veeam.

Ďakujeme za ocenenie.

Chcete viac informácií?