AC Identita - Identity and Access Management

Kontrolujte správu svojich identít, či už na zvýšenie bezpečnosti alebo zefektívnenie procesov.

Čo je AC Identita?

Balík produktov pre efektívnu, bezpečnú a centralizovanú správu identít. AC Identita pozostáva zo samostatných produktov prepojených do jednotnej komplexnej platformy.

Ide o nasledujúce produkty:

IDM – identity management systém na správu životného cyklu identít. Systém automatizuje správu identít, nastavuje pravidlá a pracovné postupy schvaľovania a kontroluje všetky zmeny a nastavenia. Systém zahŕňa aj samoobslužné služby používateľa na obnovenie hesla, zadávanie a schvaľovanie žiadostí o prístup alebo povolení. Prostredníctvom architektúry konektorov sa spravujú profily identity v pripojených systémoch a kontroluje sa konzistentnosť údajov.  

AM – access manament systém na riadenie autentifikácie. Systém poskytuje prepojené aplikácie s centrálnymi a viacfaktorovými autentifikačnými a SSO službami s pripojeniami k dostupným poskytovateľom identity, ako sú NIA, BankID, Office 365, Google, Facebook, JIS, Data Box a ďalšie.

P(IM/AM) – privileged identity and access management systém na správu privilegovaných účtov (správca, služba, dodávateľ, externý, aplikačný atď.). Systém spravuje, kontroluje všetky užívateľské prístupy a povolenia k privilegovaným účtom. K organizačným zdrojom sa vždy pristupuje prostredníctvom pracovnej stanice s privilegovaným prístupom a všetky relácie privilegovaných používateľov sa zaznamenávajú vo forme videa, záznamov vykonaných operácií a zaznamenaných obrazoviek.

Využite riešenie, ktoré vám vysvetlí, kto pristupuje k vašim systémom, aké povolenia v nich má a či môže manipulovať s údajmi, ktoré sú v nich uložené. Automatizáciou ušetríte náklady, ktoré boli spojené so zdĺhavým a niekedy zbytočným nastavovaním užívateľských práv. So správou a monitorovaním privilegovaných účtov budete mať veľmi podrobný prehľad o tom, kto pristupuje k vášmu prostrediu a zadným vrátkam vašich aplikácií a aké operácie tam vykonávajú.

Čerpajte z našich dlhoročných skúseností v oblasti správy identít a riadenia a kontaktujte nás. Možno bojujete a strácate čas niečím, čo za vás môžeme ľahko vyriešiť.

Týka sa vás problematika užívateľských identít?

Musíte si vytvoriť účet a manuálne nastaviť prístupové povolenia vo všetkých potrebných systémoch pri príchode, odchode alebo zmene pozície zamestnanca? AC Identita jednoducho spravuje účty komplexne a z jedného miesta. Jednotlivé povolenia sa nastavujú automaticky pomocou konektorov k vašim systémom podľa preddefinovaných pravidiel. Šetríme váš čas a pomáhame rýchlo a jednoducho zapojiť zamestnancov do pracovného procesu.

Máte vo svojej organizácii viacero účtov a hesiel na prístup ku každému podnikovému systému? Chcete použiť autentifikáciu BankID, NIA atď.? Nepamätáte si heslo? Nevadí, nechajte to na nás. Vďaka centralizovanému prístupu k riadeniu identít sú poverenia eliminované. Naša platforma tiež poskytuje spojenie s externými poskytovateľmi identity, ako sú BankID, NIA a ďalšie.

Máte problém určiť, ktorý z vašich používateľov má prístup ku ktorému systému a na koho žiadosť? Využite naše riešenie, ktoré obsahuje prehľadný záznam užívateľských oprávnení v jednotlivých systémoch. Potrebné údaje je potom možné rýchlo a prehľadne získať za účelom auditu alebo vyšetrovania bezpečnostných incidentov. 

Nemáte prehľad o tom, ako sa spravuje vaše prostredie a aplikácie? Čo nastavujú jednotliví správcovia, aké informácie si prezerajú, aké údaje berú? AC Identita zahŕňa aj systém na správu a monitorovanie všetkých privilegovaných účtov, s ktorým už o všetkom viete a máte ho k dispozícii v prípade auditu.

Prínosy

  • Prehľadné a predovšetkým aktuálne záznamy o prístupe používateľov a povoleniach vo vašich systémoch
  • Správa a monitorovanie privilegovaných používateľov
  • Automatizácia a centralizácia správy životného cyklu identít
  • Audit a reportovanie všetkých zmien, nastavení povolení v správe identít a ich povolení
Chcete viac informácií?